SBO 2019: ruszył nabór wniosków

Propozycje do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać od dziś do 3 czerwca br. Do zagospodarowania jest 9 milionów złotych. 

Podczas tegorocznej edycji SBO, której hasłem jest „Włącz działanie”, każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Rodzaje projektów:

– ogólnomiejskie – będą mogli z nich korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Na ich realizację z całej puli przeznaczono 2,7 mln zł (maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty);

– dzielnicowe duże –  budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) wynosi 1,26 mln zł (wartość jednego projektu powinna mieścić się w przedziale od 157 500 zł do 1,26 mln zł);

– dzielnicowe małe – budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to 315 tys. zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 157 500 zł, co oznacza, że w każdej dzielnicy będą realizowane przynajmniej dwa projekty z tej kategorii;

Jakie projekty mogą być realizowane?

Ze środków SBO 2019 może zostać zrealizowane zadanie:

– o charakterze inwestycyjnym,
– należące do zadań własnych Miasta,
– dotyczące mienia gminnego, chyba, że Miasto posiada uzgodnienie z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym ma być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków na mienie nie będące własnością Miasta,
– zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym na sprzedaż,
– zgodne z kompetencjami Miasta,
– ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,
– zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
– nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
– niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego,
– wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych (pod warunkiem przedstawienia przez te podmioty pisemnej zgody dotyczącej powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania).

Wnioski można składać drogą elektroniczną (trzeba zalogować się na stronie www.sbo.szczecin.eu) lub tradycyjną poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w siedzibie lub filii Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Interesantów UM Szczecin, sala 62, Pl. Armii Krajowej 1 lub Biuro Obsługi Interesantów Filia UM Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40).

Akademia SBO

Wszystkim etapom SBO 2019 towarzyszyć będzie cykl spotkań w ramach Akademii SBO. Pierwsze, trzygodzinne spotkanie odbędzie się już dziś o godz. 16.30 w Zespole Szkół nr 5 przy ulicy Hożej 3. W jego trakcie będzie można m.in. skorzystać z pomocy w przygotowywaniu projektów SBO i dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić wniosek.

Kolejne spotkania:

14 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż. Antoniego Ledóchowskiego, ul. Rydla 6

18 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90 sala 3 (parter)

21 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Świętej Kingi 2

Nowości w SBO 2019

W tym roku mieszkańcy mogą korzystać z nowych narzędzi ułatwiających pracę nad projektami. Są to m.in. cennik miejski (ma pomóc w przybliżeniu oszacować koszty projektów), infolinia i mapa, która pozwala sprawdzić czy teren jest własnością miasta.

Więcej informacji na stronie: www.sbo.szczecin.eu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl