192 propozycje złożyli mieszkańcy do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Tylko 25 wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta w formie pisemnej. Pozostałe zostały złożone w formie elektronicznej na stronie www.sbo.szczecin.eu. Następnym krokiem będzie sprawdzenie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Głosowanie planowane jest w październiku, a ogłoszenie wyników w listopadzie.

Trwa obecnie weryfikacja formalna i wprowadzanie wniosków złożonych w formie papierowej do systemu elektronicznego – mówi Paweł Szczyrski, dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych. – Po ich opublikowaniu w serwisie mieszkańcy sami będą mogli zobaczyć ile, w jakich kategoriach i przede wszystkim jakie pomysły zostały dopuszczone do kolejnego etapu SBO 2018, którym będzie opiniowanie przez wydziały merytoryczne UM  i Zespół ds. SBO.                        

Tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 8 milionów złotych, a hasło tej edycji to „Miliony na pomysły”.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin