SBO 2017: Znamy kolejność projektów i termin głosowania

14:58

W tej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 122 projektów, które przeszły weryfikację zespołu ds. SBO.

Podczas wczorajszego publicznego losowania każdy projekt otrzymał numer porządkowy, według którego zostanie wpisany na papierowe listy do głosowania. Losowana była również kolejność kategorii na listach zadań do głosowania.

W głosowaniu internetowym natomiast projekty będą wyświetlane losowo po każdym odświeżeniu strony.

Głosowanie w styczniu

Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 9-18 stycznia 2017 r. Zagłosować będzie mógł każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek.

Każdy mieszkaniec naszego miasta ma do dyspozycji maksymalnie 3 głosy:

1) jeden głos na zadania ogólnomiejskie;

2) jeden głos na zadania dzielnicowe duże w dowolnej dzielnicy;

3) jeden głos na zadania dzielnicowe małe w dowolnej dzielnicy.

W tym roku zadania podzielone są na ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe.

Głosować będzie można:

– za pośrednictwem internetu (www.konsultuj.szczecin.pl, zakładka Szczeciński Budżet Obywatelski –  Głosowanie) – każdy kto jest zameldowany w Szczecinie.

osobiście (w Urzędzie Miasta, filii na Prawobrzeżu, siedzibach rad osiedli oraz w mobilnych punktach do głosowania) zameldowani, oraz osoby, które:

* nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują w Mieście;

* nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują i studiują na terenie Miasta;

* nie posiadają zameldowana, ale zamieszkują i uczęszczają do szkół na terenie Miasta.

W tym roku Zespół ds. SBO zweryfikował 203 projekty złożone przez mieszkańców Szczecina. Pozytywnie ocenione zostały 122 projekty (w tym dwa połączone w jedno zadanie), 17 zostało wycofanych przez autorów, a 63 odrzucone (w tym
3 z przyczyn formalnych).

Lista zadań, numery projektów oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zasad głosowania oraz sposobu weryfikacji głosów w ramach konsultacji społecznych – Szczeciński Budżet Obywatelski 2017:

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116181.asp

Dokładna lista punktów do głosowania wraz z godzinami dyżurów rad osiedli znajduje się w załączniku do zarządzenia.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin