SBO 2017: projekty rowerowe do realizacji, Bukovasport czeka na decyzję Ministerstwa Środowiska

14:29
Fot.: Szczecinolog/Wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)

Podczas ostatniego posiedzenia, po przeanalizowaniu statystyk dotyczących głosowania na projekty rowerowe w porównaniu z liczbą głosów oddanych na pozostałe projekty – członkowie Zespołu ds. SBO podjęli decyzję by dopuścić do realizacji projekty związane z rozbudową systemu Roweru Miejskiego.

Przypomnijmy: na liście 13 zwycięskich projektów znalazły się dwa, których przyszłość stała pod znakiem zapytania w związku z smsem rozesłanym w trakcie głosowania przez firmę Nextbike.

Na posiedzeniu członkowie zespołu jednogłośnie stwierdzili, że statystyki nie wykazały wpływu smsa firmy Nextbike na liczbę oddanych wszystkich głosów, a ponieważ sami projektodawcy nie mieli nic wspólnego z taką formą promocji nie należy ich projektów skreślać z listy, a co za tym idzie unieważniać głosów oddanych na w/w pomysły przez mieszkańców Szczecina.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent miasta.

Członkowie Zespołu zostali również poinformowani przez przedstawicieli Urzędu Miasta o statusie dwóch pozostałych projektów, co do których zostały podjęte decyzję o realizacji ich ze środków SBO:

  • projekt Bukovasport – w tej chwili posiada pozytywne opinie RDOŚ oraz RDLP na temat „odlesienia” części terenu należącego do Lasów Państwowych, jednocześnie czeka na ostateczną decyzje Ministerstwa Środowiska w tej sprawie.
  • ścieżka pieszo – rowerowa wokół jeziora Głębokiego – planowana przebudowa tego miejsca nie wyklucza realizacji na tym terenie we wskazanym przez projektodawców miejscu ścieżki pieszo – rowerowej, stąd decyzja o kontynuowaniu projektu ze środków SBO. Inwestycja zaplanowana w tym miejscu przez Miasto, niezależnie od projektu SBO zakłada wielowymiarowe zmiany w tym rejonie bez wskazania, w której części miałaby powstać ścieżka, a jej finansowanie uzależnione jest od pozyskania środków unijnych na ten cel, w przynajmniej kilkuletniej perspektywie. Stąd decyzja o potraktowaniu projektu ścieżki pieszo – rowerowej jako priorytetowej i możliwej do realizacji z budżetu SBO 2017.

Obecnie Biuro ds. Organizacji Pozarządowych przekazuje zwycięskie projekty jednostkom Miasta wskazanym do ich realizacji, co oznacza, że to one będą prowadziły dalsze działania w porozumieniu z projektodawcami (ustalenia co do warunków i zakresu realizacji projektów).

Źródło: Urząd Miasta Szczecin