Są już ostateczne warianty zmian na placu Orła Białego w Szczecinie

Poznaliśmy ostateczne ustalenia dotyczące planowanych zmian na placu Orła Białego, które będą testowane od 29 lipca do końca września br.

Tak jak informowaliśmy wcześniej, testowane będą dwa warianty – pierwszy w sierpniu, a drugi we wrześniu.

– Plac zostanie odgrodzony donicami i zaaranżowany z użyciem mebli miejskich tak, by stał się przyjazną przestrzenią publiczną, służącą mieszkańcom do realizacji ich aktywności i pomysłów na to miejsce – mówi Paweł Jaworski, urbanista, koordynator procesu prototypowania placu Orła Białego. – Dziś już wiemy, że pomysłów na wykorzystanie placu do różnego rodzaju działań jest wiele, więc mamy nadzieję, że niedługo szczecinianie zobaczą plac Orła Białego w zupełnie nowej odsłonie.

Ostateczne wersje wariantów prototypowania zostały przedstawione podczas piątkowego spotkania w Radzie Osiedla Stare Miasto.

– W trakcie pierwszego spotkania mieszkańcy i przedsiębiorcy zgłaszali nam swoje potrzeby związane z parkowaniem i dostawami – dodaje Paweł Jaworski. – Wprowadziliśmy niewielkie korekty w naszych propozycjach i opracowaliśmy je w szczegółach, a wynik naszej pracy zaprezentowaliśmy w trakcie piątkowych warsztatów.

Ostateczne warianty zmian

Wariant nr 1 zakłada wyłączenie z możliwości przejazdu i parkowania części ulicy Koński Kierat od skrzyżowania ze Staromłyńską (do wejścia do dawnej Łaźni Miejskiej) i ulic okalających plac (z wyłączeniem ulicy Grodzkiej oraz części placu od skrzyżowania z Grodzką do budynku Akademii Sztuki). Wariant zostanie wprowadzony po zakończeniu Jarmarku Jakubowego i potrwa do końca sierpnia.

Plac Orła Białego warianty
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Wariant nr 2 przewiduje wyłączenie z możliwości parkowania całej powierzchni placu Orła Białego, z wyjątkiem części ulicy Koński Kierat (od wejścia do dawnej Łaźni Miejskiej w stronę ulicy Mariackiej). Ten wariant potrwa do końca września.

Plac Orła Białego warianty
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Dodatkowo podczas testowania wariantów w rejonie placu Orła Białego obowiązywać będą:

– strefa zamieszkania na wybranych fragmentach (część ul. Koński Kierat i placu w sierpniu oraz część wspomnianej ulicy we wrześniu),

– ograniczenie prędkości poruszania się do 30 km/h,

– wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wszystkich ulicach jednokierunkowych,

– wydzielenie miejsc postojowych w systemie Kiss & Ride bezpośrednio przed wejściem do ZPSM,

– dopuszczenie dostaw w przestrzeni pieszej placu w formie specjalnych „portów” do rozładunku towarów lub dojazdów.

Podczas testowania wariantów na bieżąco będą badane reakcje mieszkańców na zmiany, a teren zostanie odpowiednio oznakowany. Na placu Orła Białego mają też pojawić się elementy małej architektury i meble miejskie.

Dalsze działania

W październiku nastąpi podsumowanie prototypowania i powstaną wnioski dotyczące trwalszych przekształceń. W listopadzie poznamy natomiast harmonogram kolejnych działań.

– Jesienią powinniśmy być gotowi z wnioskami, które przyniesie nam prototypowanie, ale podsumowanie ich to jedynie początek długiej drogi zmian, która mają objąć Stare Miasto, a których częścią jest sam plac Orła Białego – mówi zastępca Prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz.

Po przeprowadzeniu prototypowania zostaną podjęte starania o wyłączenie ulicy Koński Kierat z kategorii dróg publicznych, co ma umożliwić parkowanie mieszkańcom domów znajdujących się przy tej ulicy, którzy nie mają do dyspozycji podwórek wewnątrz kwartału. W tym samym czasie przygotowywane będą również plany przekształceń na kolejnych ulicach Starego Miasta (ulicach Staromłyńskiej, Łaziebnej i Tkackiej), a także zmiany w Strefie Płatnego Parkowania na tym obszarze.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.placorla.szczecin.eu, a także mailowo (placorla@szczecin.eu) lub telefonicznie (91 42 45 000).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl