Rynek Nowy – są pierwsze znaleziska archeologiczne!

W ostatnich tygodniach rozpoczęły się prace archeologiczno-architektoniczne na placu Rynek Nowy. Wszystko po to, aby odszukać i zbadać relikty kościoła św. Mikołaja. Na znaleziska nie trzeba było długo czekać, bo pierwsze z nich już namierzono.

Rynek Nowy – pierwsze odkrycia archeologiczne

Archeolodzy rozpoczęli prace od wschodniej części dawnego kościoła, a konkretnie trójbocznej absydy oraz przylegającej do niej dawniej zabudowy. Fundamenty budynku są położone bardzo płytko poniżej istniejącego poziomu gruntu. Owiane tajemnicą są natomiast na ten moment wymiary kościoła, a szczególnie lokalizacja ściany zachodniej. Aby rozwiać wątpliwości – podczas pierwszego etapu prac wykonane zostaną sondażowe wykopy badawcze w domniemanej lokalizacji narożników budowli.

Miejski konserwator zabytków będzie na bieżąco informować o postępach prac. Badania architektoniczne prowadzi dr Maciej Płotkowiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Nadzór archeologiczny sprawuje z kolei dr Marcin Peterlejtner z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz także:

Badania archeologiczno-architektoniczne na placu Rynku Nowego w Szczecinie

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl