Ruszyły zgłoszenia do tytułu „Ambasador Szczecina”

10:30
Ambasador Szczecina 2018

Można już zgłaszać swoje kandydatury do tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Centrum Informacji Miasta poinformowało, że kandydatury osób (lub grup osób), których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą, będą przyjmowane do 31 maja br. Do honorowego tytułu można zgłaszać nie tylko osoby, ale również instytucje i obiekty ruchome (pojazdy, statki, żaglowce itp.), których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Kto może złożyć wniosek?

Zgłaszać kandydatury mogą: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (z wyłączeniem członków Kapituły), osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Jak zgłosić kandydaturę?

Zgłoszenia do tytułu „Ambasador Szczecina” odbywają się za pomocą specjalnego wniosku. Wypełniony dokument można złożyć na trzy sposoby: osobiście w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62), pocztą tradycyjną (na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin) lub drogą elektroniczną na adres mailowy boi@um.szczecin.pl.

Każdy mieszkaniec Szczecina może zostać członkiem Kapituły

Jeśli chcesz mieć wpływ na to, kto otrzyma w tym roku tytuł „Ambasadora Szczecina”, to do 20 kwietnia br. prześlij swoje zgłoszenie (imię i nazwisko oraz adres zwrotny) na adres ambasadorszczecina@um.szczecin.pl. Spośród przesłanych zgłoszeń zostanie wylosowanych trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl