Ruszyła budowa szczecińskich zielonych podwórek

11:03

Foto: Realizacja Zielonego Podwórka wspólnoty przy ul. Wyszyńskiego 24-26

Rozpoczęła się realizacja inwestycji w ramach programu Zielone Podwórka Szczecina. W jej ramach zostanie zrealizowanych osiem projektów miejsc rekreacji i wypoczynku oraz placów zabaw w oficynach szczecińskich budynków.

Realizowany przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych program organizowany jest po raz dziewiąty. Jego najważniejszym celem jest poprawa warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie ma wpływać na zmiany często szarych miejskich podwórek w miejsca przyjazne mieszkańcom – zielone oazy spokoju, miejsca sąsiedzkich spotkań i odpoczynku.

Podczas dziewięciu lat trwania programu kwota gminnego dofinansowania sięgnęła ok. 8 mln zł. Pozwoliło to na renowację łącznie 93 podwórek. W obecnej edycji programu wpłynęły 22 wnioski wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych powstaniem „Zielonych Podwórek”. Komisja, w skład, której wchodzą Miejski Konserwator Zabytków, Architekt Miasta, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz ZBiLK najwyżej oceniła wnioski ośmiu wspólnot przyznając im jednocześnie dofinansowanie w 2016 r.

W tym roku Zielone Podwórka powstaną przy następujących wspólnotach:

1. Bazarowa 2-8
2. Dembowskiego 1-7, Gdyńska 5-19
3. Herbowa 21,22,23
4. Janickiego 20
5. Włościańska 7-17
6. Włościańska 55-56
7. Wyszyńskiego 24,26,28
8. Szymanowskiego 6-9 – częściowe dofinansowanie – zieleń

W większości wspólnot prace rozpoczęły się wraz z pierwszymi dniami września. Obecnie najbardziej zaawansowane prace prowadzone są we wspólnotach przy ul. Wyszyńskiego 24-26, oraz ul. Herbowej 21-23. Start kolejnych rewitalizacji podwórek rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Realizacja wszystkich projektów powinna zakończyć się do 31 października 2016 r.

Na wykonanie projektu gmina przeznaczyła 1 mln zł. Samorząd wspiera realizację każdego projektu dofinansowaniem w 75 proc. (infrastruktura, zieleń) i 95 proc. (wyposażenie placów zabaw).

Źródło: Urząd Miasta Szczecin