Ruszył nabór na mikroDOTACJE dla małych inicjatyw na rzecz mieszkańców

MikroDOTACJE to konkurs, dzięki któremu wspartych zostanie minimum dwanaście działań skierowanych do mieszkańców Szczecina.

Do konkursu mogą się zgłaszać wszystkie organizacje pozarządowe z Gminy Miasto Szczecin, które mogą zdobyć po 1500 złotych na swoje projekty. W ramach konkursu rozdysponowanych zostanie 17 500 złotych.

Szczecińskie organizacje pozarządowe aktywnie angażują się w realizację działań w sferze pożytku publicznego, ale często brakuje im środków na realizację swoich pomysłów. Zauważając ten problem Gmina Miasto Szczecin, za pośrednictwem Sektora 3 Szczecin, rozdysponuje środki, dzięki którym możliwa stanie się realizacja cennych inicjatyw. Koncepcje proponowane w konkursie powinny skupiać się na inicjowaniu nowych działań na rzecz odbiorców oraz angażowaniu i włączaniu społeczności lokalnych w realizację zaplanowanych działań.

– Inicjatywy powinny przyczyniać się do szerokiego angażowania lokalnej społeczności i włączać w podejmowane inicjatywy społeczność lokalną czyli mieszkańców Szczecina, na zasadach współorganizacji. – mówi Jan Karpierz dyrektor Sektor 3 Szczecin. – Szczególnie nam zależy na pomysłach, które będą realizowane w partnerstwach, przez „młode organizacje pozarządowe”, skierowane do osób powyżej 60 lub poniżej 30 roku życia.

W ramach programu wsparciem nie mogą być objęte inicjatywy, które finansują lub współfinansują się i łączą z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin, stanowią wkład finansowy czy merytoryczny do już realizowanych zadań publicznych, finansowanych ze źródeł publicznych.

Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do konkursu mogą przyjść na spotkania informacyjne, organizowane w siedzibie Sektor 3 Szczecin (al. Wojska Polskiego 63), w terminach: 23.08.2017 (godz. 16.30), 26.08.2017 (godz. 12.00) i koniecznie zgłosić chęć udziału pod adresem mikrodotacje.pl/wniosek/

Wnioski o mikroDOTACJE można składać od 16 sierpnia do 5 września 2017, do godziny 17.00. Wnioski złożone przed i po terminie składania wniosków nie będą przyjmowane. Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3 Szczecin lub elektronicznej na adres biuro@sektor3.szczecin.pl. Natomiast na stronie www.mikrodotacje.pl znaleźć można procedury naboru wniosków, regulamin programu oraz inne przydatne informacje.

Konkurs mikroDOTACJE
Termin składania wniosków:
16.08 – 5.09.2017 r. do godziny 17.00
Składanie wniosków: on-line lub w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3 Szczecin
Termin realizacji wydarzeń: 15.09 – 15.12.2017 r.

Realizator konkursu:

Fundacja Sektor 3 (Sektor 3 Szczecin)
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, 70-476 Szczecin
tel. 91 350 82 99, e mail: biuro@sektor3.szczecin.pl

Źródło: Fundacja Sektor 3