Ruszył kolejny przetarg na remont zabytkowego mostku na Rusałce

08:51
mostek na Rusałce przetarg
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Urząd Miasta Szczecin poinformował o ogłoszeniu kolejnego przetargu na remont mostku japońskiego nad Jeziorem Rusałka. Ubiegłoroczne postępowanie przetargowe zostało unieważnione, gdyż obie złożone oferty przekraczały założony budżet.

Wybudowany w 1898 roku most łukowy w Parku Kasprowicza nigdy nie był remontowany. Obecnie jest w fatalnym stanie. Ma popękaną nawierzchnię, a jego konstrukcja uległa częściowej degradacji.

Planowany remont ma umożliwić dalsze bezpieczne korzystanie z mostu, a także przywrócić jego dawny wygląd architektoniczny. Mostek ma zostać również podświetlony taśmami LED, które zostaną zamontowane w jego konstrukcji.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał przeprowadzić m.in. remont fundamentów i przyczółków, sklepienia mostu, przegubów sklepienia, słupów konstrukcyjnych, płyty pomostu, wreszcie gzymsów, nawierzchni i balustrad.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 10 września br. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana do 15 września 2020 r. (przekazanie terenu budowy nastąpi w na początku lutego 2020 r.).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl