Ruszył drugi przetarg na budowę nowej sali sesyjnej w Szczecinie

Szczeciński magistrat ogłosił drugi przetarg na przebudowę pomieszczeń po byłej filharmonii w zachodnim skrzydle Urzędu Miasta na salę sesyjną dla radnych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, bo jedyna złożona oferta znacznie przewyższała założony budżet. 

Według projektu, w pierwszym etapie przebudowy skrzydła zachodniego, pomieszczenia po dawnej filharmonii mają zmienić się w salą sesyjną, która będzie mogła być wykorzystywana również przez stowarzyszenia, instytucje i grupy mieszkańców. W jej bezpośrednim sąsiedztwie powstaną pomieszczenia Biura Rady Miasta. Zaplanowano też udrożnienie jednej z dwóch klatek schodowych (od strony ul. Felczaka), która obecnie nie spełnia wymagań drogi ewakuacyjnej oraz wykonanie windy obsługującej trzy kondygnacje (zapewni dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym).

budowa sala sesyjna przetarg
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Na prace w tym etapie przebudowy Urząd Miasta chce przeznaczyć 11 mln zł. W zakończonym przed miesiącem postępowaniu przetargowym wzięła udział tylko jedna firma, która złożyła ofertę opiewającą na 17 mln zł. Przetarg został więc unieważniony. W trwającym obecnie postępowaniu zainteresowane podmioty mogą składać swoje propozycje do 27 sierpnia br.

Po zakończeniu realizacji nowej sali sesyjnej, planowany jest drugi etap przebudowy skrzydła zachodniego, podczas którego powstanie sala ślubów. Inwestycja będzie połączona z rewitalizacją ogrodu przylegającego do sali, tak aby mogły się w nim odbywać ceremonie plenerowe.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl