Rusza trzeci wariant prototypowania na placu Orła Białego w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że dziś w nocy (7/8 października) zostanie wprowadzony trzeci wariant prototypowania, przywracający parkowanie w części placu od skrzyżowania z ulicą Grodzką do budynku Akademii Sztuki.

Wprowadzenie nowego wariantu wraz z dodatkowymi zmianami w obszarze placu umożliwi testowanie zmian w trakcie roku akademickiego. Równolegle zmianom ulegnie równie układ miejsc postojowych na ul. Staromłyńskiej na parkowanie równoległe za wyjątkiem odcinka północno-zachodniego (porządek inny od pierwotnie zakładanego ze względu na opinię komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego) – wyjaśnia Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. – Ponadto podyktowane względami bezpieczeństwa jest wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Łaziebnej i w otoczeniu szkoły muzycznej.

Kolejną ważną zmianą będzie wprowadzenie zakazu parkowania przy katedrze na ul. Grodzkiej, co sprawi, że osoby idące w stronę zamku lub Bramy Portowej nie będą musiały przeciskać się między samochodami zajmującymi wąski chodnik.

Lista zmian w wariancie trzecim:

 • strefa zamieszkania na części ul. Koński Kierat, pl. Orła Białego, ul. Łaziebnej oraz fragmencie ul. Staromłyńskiej na wysokości Zespołu Szkół Muzycznych,
 • zmiana porządku parkowania na ul. Staromłyńskiej (część zachodnia – równoległe, część
  wschodnia – prostopadłe),
 • dodatkowe miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych w części placu, w której dopuszczone będzie parkowanie,
 • zakaz parkowania przy katedrze na ul. Grodzkiej,

Wciąż będą obowiązywać również zmiany znane z poprzednich dwóch wariantów:

 • ograniczenie prędkości poruszania się w otoczeniu placu do 30 km/h,
 • kontraruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych,
 • wydzielenie miejsc postojowych w systemie Kiss & Ride bezpośrednio przed wejściem do Szkoły Muzycznej,
 • dopuszczenie dostaw w przestrzeni pieszej placu („porty” lub dojazdy),
 • montaż tablic informujących o ograniczeniach na głównych wlotach na obszar projektu.

W październiku będą też kontynuowane badania transportowe dotyczące testowanych wariantów oraz wywiady z użytkownikami, które pozwolą ocenić jak zmiany wpłynęły na funkcjonowanie placu i jego otoczenia.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl