Rusza nabór wniosków w programie „Dom na Start”!

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Mieszkaniowego „Dom na Start”. Kto może starać się o mieszkanie i jakie wymogi trzeba spełnić?

Wsparcie dla młodych

Program jest adresowany do pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i innego rodzaju placówek, którzy są uprawnieni do uzyskania wsparcia. Jego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dokumentem, który będzie wymagany w razie chęci starania się o mieszkanie jest poświadczenie MOPR lub innej placówki o zdolności do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Oprócz tego MOPR może wydać rekomendację, oceniając głównie realizację indywidualnego programu usamodzielnienia. Taką rekomendację mogą uzyskać osoby, które w procesie usamodzielnienia pełnią role społeczne oraz wyróżniają się odpowiedzialnością i dojrzałością przy podejmowaniu decyzji życiowych.

Warunki do spełnienia

Oprócz wyżej wymienionych kwestii, istnieją także inne warunki, które trzeba spełnić w przypadku chęci wzięcia udziału w programie „Dom na Start”. Po pierwsze, trzeba być pełnoletnim wychowankiem pieczy zastępczej lub innej placówki, uprawnionym do otrzymania takiej pomocy, a ocena realizacji programu usamodzielnienia musi być pozytywna, co musi zostać potwierdzone stosownym poświadczeniem. Po drugie, osoba ubiegająca się o mieszkanie musi mieć niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – wszystkie osoby muszą mieć niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe). Trzeci warunek to konieczność bycia członkiem wspólnoty samorządowej, czyli zamieszkiwanie i przebywanie na terenie Miasta Szczecin z zamiarem stałego pobytu. Ostatni warunek to spełnienie kryteriów dochodowych, których wysokość jest zależna od wielkości gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje oraz tabelę z wyliczeniem nieprzekraczalnego dochodu można znaleźć TUTAJ.

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK na ul. Mariackiej 25 pok. 7.
Termin składania wniosków trwa od 9 do 24 czerwca 2022 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl