Rozpoczęło się udrażnianie drugiego wejścia do tuneli pod Zamkiem

Rozpoczęły się prace w obszarze drugiego wejścia do tuneli pod skarpą północną Zamku. Realizowane są w zachodniej części skarpy – „na wysokości” Wieży Dzwonów.

Pracujący w tym rejonie wykonawca w grudniu zakończył już etap robót związanych z udrożnieniem tuneli. Obecnie trwają prace związane z tymczasowym zabezpieczeniem tuneli ceglanych pod skrzydłem północnym, wzmocnieniem słupa w Sali Barnima III oraz udrożnieniem drugiego wejścia do tuneli pod skarpą północną Zamku. Wykonawca realizuje to zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 8 lutego 2022 uzyskał pozwolenie na budowę na przeprowadzenie tych prac.

Z informacji uzyskanych od wykonawcy wynika, że w związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa prac w obrębie drugiego wejścia do tuneli, wykonawca wystąpił o zgodę na wycinkę dziewięciu drzew z tego obszaru i uzyskał stosowną zgodę.

W tunelach trwają również badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej (m.in. badania tzw. pustek , jakie wytworzyły się wokół tuneli).

Wykonawca modernizacji tarasów i odbudowy skrzydła północnego zostanie wyłoniony w przetargu

Przypominamy, że wykonawca realizuje obecnie tymczasowe prace zabezpieczające. Docelowe zabezpieczenie wykona firma, która będzie prowadziła jednocześnie modernizację tarasów i odbudowę skrzydła północnego. Firma ta zostanie wyłoniona w postępowaniu przetargowym na te połączone zadania. Ze strony Zamku przygotowane zostały już programy funkcjonalno-użytkowe niezbędne do ogłoszenia postępowania w trybie zamówień publicznych, które wyłoni jednego wykonawcę  tych połączonych zadań. Również ten wykonawca działał będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dopiero po przygotowaniu przez niego docelowego projektu znany będzie szczegółowo ostateczny kształt i wizja tarasów zamkowych. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nasadzeń zamiennych/odtworzeniowych.

Wszelkie prace i projekty będą musiały być zgodne z zaleceniami ekspertów, którzy badali ten obszar, w tym ekspertów Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz ekspertów Instytutu Techniki Budowlanej. Wśród takich zaleceń jest m.in. od strony skarpy północnej – doprowadzenie skarpy do geometrii zapewniającej stateczność, a od strony skarpy wschodniej – zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych na całej długości tarasu wschodniego.

Z chwilą, kiedy gotowy będzie ostateczny, zaktualizowany według wiedzy z najnowszych badań po odkryciu tuneli  projekt, będziemy mogli w pełni go zaprezentować.  W związku z odkryciem rozległej sieci tuneli pod skarpą północą i skrzydłem północnym Zamku, chcielibyśmy, jeśli tylko okaże się to możliwe i bezpieczne, aby również tunele stały się atrakcją turystyczną tego miejsca.

ZOBACZ FILM:

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl