Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szczecinie

1 września w Szczecinie ponad 40 tysięcy uczniów oraz prawie 12 tysięcy przedszkolaków wróciło z wakacji i rozpczęło rok szkolny 2021/2022.

Od 1 września br. szkoły oraz inne placówki oświatowe będą funkcjonować na zasadach sprzed pandemii. Dla wszystkich uczniów oznacza to powrót do lekcyjnych sal w towarzystwie rówieśników.

Uczniowie wracają do stacjonarnego trybu nauki, jednak nadal nie można zapominać o zagrożeniach jakie niesie za sobą trwająca pandemia koronawirusa. Dlatego, Ministerstwo Edukacji i Nauki stworzyło zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.  Dodatkowo, wszystkie szczecińskie placówki zostały wyposażone w środki do dezynfekcji, maseczki oraz przyłbice.

W nowym roku szkolnym 2021/2022 na terenie Szczecina funkcjonować będzie łącznie 147 placówek oświatowych (w tym między innymi 52 przedszkola, 41 samodzielnych szkół podstawowych oraz 12 samodzielnych liceów ogólnokształcących).

W publicznych placówkach wychowania przedszkolnego miejsca znalazły wszystkie dzieci, które wzięły udział w tegorocznych naborach. Łącznie do 338 oddziałów przedszkolnych w przedszkolach publicznych oraz 143 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych pójdzie 11 664 przedszkolaków.

W szczecińskich szkołach podstawowych nowy rok szkolny rozpocznie łącznie 26 045 uczniów. W szkolnych ławkach zasiądzie również  8365 uczniów liceów ogólnokształcących, 6185 uczniów techników oraz 943 uczniów szkół branżowych.

Szczecin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdecydowało się na przeprowadzenie pilotażowej analizy stanu emocjonalnego szczecińskiego środowiska szkolnego w związku z trwającą pandemią COVID-19. Z badań wynika, że uczniom towarzyszy zaniżona pewność siebie, przygnębienie oraz obawa o wyniki w nauce. Wyzwaniem dla dzieci, młodzieży, ale i dorosłych będzie odbudowa relacji, ponowna integracja, a także wzmocnienie poczucia własnej wartości. Zapadła decyzja o przygotowaniu szczegółowego planu działań, który pomoże szczecińskiemu środowisku szkolnemu w powrocie do normalności.

Oświata to nie tylko szkoły ale także m.in. bursy i internaty, w które ostatnio zainwestowano ponad 41 000 000 złotych. W ostatnim czasie, cztery placówki (zlokalizowane są przy ulicach Klonowica, Portowej, Sowińskiego i Pokoju) przeszły gruntowną przebudowę.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl