Rondo na Północnej i Wapiennej wkrótce dostępne dla kierowców

W piątek 2 lipca br., otwarte dla ruchu zostanie nowe rondo przy ul. Północnej i Wapiennej.

Prace przy budowie infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu ulic Północnej i Wapiennej zostały zakończone. W piątek 2 lipca w godzinach popołudniowych, nowe rondo zostanie udostępnione dla ruchu. Inwestycje obejmowały budowę nowej jezdni, chodników, przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej (sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej), budowę oświetlenia ulicznego. Inwestycję zrealizowała firma MUSING BUD Sp. z o. o. Sp. K. Koszt prac to ok 4,8 mln zł brutto.

rondo
Fot. UM Szczecin

Oprócz tego w sąsiedztwie ronda realizowane są jeszcze prace w ramach II części inwestycji. Obejmują one budowę zbiornika retencyjnego na cieku Warszewiec oraz remont strumienia Warszewiec. Kontrakt ten jest realizowany przez firmę Usługi Transportowo Budowlane Bernard Baranowski. Koszt prac to ok. 3,5 mln zł brutto.

Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl