Rondo na Modrej dostępne od piątku

Już w najbliższy piątek udostępnione zostanie dla kierowców rondo przy ulicy Modrej. Kierowcy będą mieli dostępny jeden z dwóch pasów. Zniesienie ruchu wahadłowego zdecydowanie poprawi płynność komunikacji w tej okolicy.

Pożegnamy się z sygnalizacją i udostępnione zostanie po jednym pasie ruchu w obu kierunkach na linii Szeroka – Modra. Wjazd w Romera pozostanie nadal zamknięty.

Na ulicy Szafera do wykonania są jeszcze następujące prace:

  • regulacja wpustów deszczowych,
  • wykonanie ostatniej warstwy nawierzchni,
  • regulacje i wykończenia na sieciach,
  • droga techniczna obsługująca zbiorniki,
  • wykonanie robót brukarskich,
  • nasadzenia, humusowanie, trawniki,
  • zalewki przyszynowe,
  • pozostałe elementy małej architektury (ławki, kosze, część ogrodzeń),
  • oznakowanie pionowe i poziome.

O inwestycji

rondo
Fot. Wiadomości Szczecin

Otoczenie w tej części Szczecina zmienia się z dnia na dzień. Istnieje już nowe torowisko tramwajowe, biegnące do zupełnie nowej pętli tramwajowo-autobusowej przy hali Netto Arena, a także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Całkiem inny stał się także układ drogowy, a to za sprawą wybudowania aż czterech rond, parkingu park&ride, a także nowej jezdni z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Za prace budowlane odpowiada firma EUROVIA POLSKA S.A. Koszt prac został wyceniony na 125 190 424,45 zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji przydzielono spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., której powierzono funkcję zastępstwa inwestorskiego oraz funkcję inżyniera kontraktu.

Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl