Rewitalizacja „Wzgórze Napoleona” – projekt SBO 2022

W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 sztucznie usypany kopiec, który znajduje się przy ul. Unii Lubelskiej, tuż obok szpitala klinicznego PUM SPSK1 ma szansę na rewitalizację. Na projekt można głosować jeszcze do 7 grudnia 2021 r. do godziny 9:00.

„Wzgórze Napoleona” to kopiec, który powstał w 1808r. Usypany został przez stacjonujących na terenie Szczecina żołnierzy francuskich dla uczczenia 39. urodzin Napoleona I. Zarówno wzgórze, jak i znajdująca się na jego szczycie kolumna są objęte ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Fot. Patryk Jaskulski / projektodawca

W ramach rewitalizacji „Wzgórza Napoleona” w planach jest zagospodarowanie jego sąsiedztwa i samego zabytku. Przewidziane prace obejmą:

  • utwardzenie nawierzchnią mineralną aktualnego „przedeptu” przechodzącego przez wzgórze,
  • oświetlenie ciągu pieszego,
  • ustawienie elementów małej architektury, tj. ławek, koszy i stojaków na rowery,
  • utwardzenie podstawy oraz punktowe doświetlenie kolumny wieńczącej wzgórze,
  • ustawienie tablicy informacyjnej o historii miejsca i roli Napoleona I w historii Polski.

Teren będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Na projekt można zagłosować za pośrednictwem strony internetowej SBO poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Można również wypełnić kartę do głosowania i dostarczyć ją do Urzędu Miasta Szczecin (umieszczenie jej w urnie w urzędzie przy pl. Armii Krajowej 1 lub w filii urzędu przy ul. Rydla 39-40 albo przesłanie formularza pocztą tradycyjną na podane adresy, z dopiskiem na kopercie „Głosowanie SBO 2022”).

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl