Czy ruiny wieży Quistorpa zabłysną dzięki mieszkańcom Szczecina?

Rewitalizacja Wieży Quistorpa pojawi się na liście projektów starających się o finansowanie ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Jak wyglądają szczegóły projektu?

Zlokalizowana w Lasku Arkońskim Wieża Quistorpa to budowla, którą docenić mogą obecnie tylko posiadacze bujnej wyobraźni. Współczesna ruina była niegdyś monumentalną budowlą z tarasem widokowym na wysokości 42 metrów.

Dlaczego wieża Quistorpa jest ruiną?

Wieża została ufundowana na początku XX wieku przez rodzinę szczecińskich filantropów i przemysłowców. Miała upamiętniać głowę rodu, Johannesa Quistorpa. Zgodnie jednak z tradycją rodzinną Quistorpowie zadbali o to, aby pełniła też funkcje budynku użyteczności publicznej.

Punkt widokowy na jej szczycie był ogólnodostępny, a samo wzgórze było doskonałym punktem docelowym spacerów. W wieży mieściła się kawiarnia, a jej okolicę otaczała bujna zieleń.

Wieża Quistorpa około 1918 roku, źródło: fotopolska.eu

Niestety, w trakcie II wojny światowej wszystkie jej funkcje podporządkowano celom militarnym. Początkowo okupujące Szczecin wojska III Rzeszy ulokowały w niej jednostkę obrony przeciwlotniczej. W momencie, kiedy nie miała ona szans pełnić swojej roli obronnej, została oceniona jako zagrożenie i wysadzona w powietrze.

Jakie są szanse na odbudowę Wieży Quistorpa?

Chociaż mieszkańców Szczecina wieża Quistorpa cieszyła dość krótko, to w ostatnich latach często pojawiają się śmiałe projekty jej rewitalizacji lub rekonstrukcji. Niestety, rachunek zysków i strat za każdym razem powoduje, że ich realizacja jest szybko zarzucana. Tym razem o chęć finansowania rewitalizacji historycznych ruin zostaną zapytani mieszkańcy podczas głosowania nad Szczecińskim Budżetem Obywatelskim.

Jak wyglądają aktualne plany rewitalizacji Wieży Quistorpa?

Projekt autorstwa Mateusza Gierygi zakłada uczynienie z wieży Quistorpa obiektu spacerowego zdatnego do użytku także po zmroku.

Rewitalizacja, o jakiej jest mowa to przede wszystkim iluminacja ruin.

Planowane jest:

  • oczyszczenie ruin z graffiti
  • doposażenie okolicy w śmietniki, tablicę informacyjną oraz ławki
  • doświetlenie ruin
  • zabezpieczenie pozostałości budynku
ruiny Wiezy Quistorpa
Ruiny Wieży Quistorpa współcześnie, źródło: fotopolska.eu

Jakie wady ma projekt oświetlenia wieży Quistorpa?

Zakładana rewitalizacja Wieży Quistorpa nie bez przyczyny jest projektem dyskusyjnym. Przede wszystkim trudno określić, jakie konkretnie prace mają zostać wykonane w celu „zabezpieczenia” ruin.  Wycena oraz opis projektu rewitalizacji Wieży Quistorpa nie pozwalają ocenić ich zakresu.

Tymczasem jest to istotne, ponieważ pozostałości wieży w Lasku Arkońskim mają status zabytku. W 2011 roku obszar ten był już zabezpieczany przez konserwatora i to jego urząd decyduje o dalszym postępowaniu z obiektem. Może się zdarzyć, że standardowe prace budowlane nie będą możliwe, a realizacja projektu poprzestanie na iluminacji ruin i wzgórza.

Druga sprawa to koszty, które oświetlenie będzie generować w przyszłości. Autorzy projektu zapytani o tę kwestię nie udzielili odpowiedzi. Tymczasem jest to bardzo ważne. Rachunki za oświetlenie będzie musiało pokrywać miasto ze swojego budżetu. Jakby nie liczyć, są to pieniądze mieszkańców Szczecina i dobrze byłoby znać opłacalność inwestycji w skali dekady lub kilku lat.

Pytanie też, czy projekt jest racjonalny środowiskowo. Wieża Quistorpa stała się ruiną praktycznie 80 lat temu. Dłużej, niż ludzie, korzystają z niej nietoperze. Chociaż są dzikimi lokatorami, to ugruntowały one sobie pozycję ważnego elementu ekosystemu Lasku Arkońskiego. Dlatego ich prawa lokalowe są zasadne, a oświetlając ruiny, pogorszymy ich warunki bytowe. W zamian zyskamy dodatkową opcję rekreacji, ale istnieje niebezpieczeństwo, że nietoperze zapłacą dużo więcej, niż my możemy zyskać.

Kto zadecyduje o przyszłości okolic Wieży Quistorpa?

Zakładana iluminacja Wieży Quistorpa ma na celu umożliwienie mieszkańcom okolic Lasku Arkońskiego wieczorne spacery w obrębie ruin. Chociaż projekt jest ciekawy, to nie uda się go zrealizować bez strat. Ocena, czy są one porównywalne z korzyściami, pozostaje w gestii mieszkańców.

Na projekty starające się o finansowanie ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego będzie można głosować już w tym miesiącu.

Źródła: Facebook, Szczeciński Budżet Obywatelski

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl