Rewitalizacja parku Chopina: Miasto nie planuje wycinki żadnych drzew kolidujących z inwestycją

Miasto odpowiedziało na pismo Andrzeja Radziwinowicza w sprawie wycinki drzew w parku Chopina. Magistrat „nie planuje wycinki żadnych drzew kolidujących z inwestycją”.

Przypomnijmy, radny osiedla Arkońskie-Niemierzyn Andrzej Radziwinowicz wraz z Beatą Piechocką, zwrócili się do Prezydenta Miasta z kilkoma pytaniami odnośnie planowanej rewitalizacji parku Chopina. Otóż zauważyli, że według projektu planowana jest wycinka 108 drzew, w tym także takich, które „nie pasowały” do wizji projektantki.

Miasto odpowiedziało na pismo zainteresowanych. Z odpowiedzi wynika, że w obowiązującym obecnie budżecie Szczecina nie przewidziano środków na realizację I etapu inwestycji, w której zaplanowano wycinkę 26 drzew, dlatego takowej nie będzie. Jeśli środki się znajdą, wtedy dokumentacja będzie podlegać ponownej aktualizacji w zakresie inwentaryzacji drzew oraz zakresu wycinek. Ponadto w przypadku wznowienia prac nad rewitalizacją Wydział Ochrony Środowiska, zaprosi stronę społeczną na wizję lokalną, gdzie wspólnie zostanie omówiona planowana wycinka.

Pełna treść odpowiedzi:

Źródło: Andrzej Radziwinowicz / Facebook
Źródło: Andrzej Radziwinowicz / Facebook

Zobacz także:

108 drzew do wycięcia w ramach rewitalizacji parku Chopina?

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl