Remont filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu

11:26
Urząd Miasta

urzad_miasta.jpg

Remont i przebudowa części budynku oraz przeniesienie stanowisk z obecnie użytkowanych pomieszczeń zakłada m.in.: maksymalne otwarcie pomieszczenia sali obsługi interesantów, na wzór sali 62 w gmachu urzędu przy pl. Armii Krajowej. W ramach modernizacji zostanie zwiększona liczba stanowisk do obsługi mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich (meldunki, dowody osobiste) i komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy), a także Urzędu Stanu Cywilnego .

Planowane jest uruchomienie zupełnie nowych okienek dedykowanych działalności gospodarczej, sprawom związanym z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Stanowiska okienkowe oraz USC objęte zostaną nowym systemem przywoławczym. Na niektórych stanowiskach będą zainstalowane terminale płatnicze. W filii nadal udzielana będzie pomoc prawna. Tak jak dotychczas będzie można zasięgnąć porady Miejskiego Rzecznika Konsumentów czy Wydziału Księgowości.

Po remoncie w filii urzędu ma zostać przygotowany pokój w którym będą dyżurować radni miasta.

W związku z tym, że remont będzie się odbywał w części budynku, która obecnie nie jest użytkowana (urząd nabył nieruchomość w ubiegłym roku), nie przewiduje się znacznych utrudnień w obsłudze mieszkańców.

Wykonawca na zakończenie remontu będzie miał 5 miesięcy od momentu przekazania placu budowy.

Wykonawcy mają czas na składanie ofert w przetargu do 23 maja br.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin