Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

W najbliższy poniedziałek rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szczecińskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych.

W rekrutacji uzupełniającej do placówek wychowania przedszkolnego mogą wziąć udział dzieci, urodzone w latach 2015-2018 (tj. w wieku 3-6 lat), których sytuacja z różnych przyczyn nie została rozwiązana na etapie naboru właściwego.

Jak wypełnić wniosek?

Podobnie jak w przypadku innych naborów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, również i ten prowadzony będzie elektronicznie za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/. W tym miejscu zainteresowani rodzice powinni wypełnić nowy wniosek, na którym mogą wskazać maksymalnie 3 preferowane przez nich placówki. Należy pamiętać o tym, by na pierwszym miejscu umieścić tę placówkę, na której najbardziej nam zależy. Następnie wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów) w placówce wskazanej na pierwszym miejscu.

Harmonogram rekrutacji

Na wypełnienie wniosku i złożenie go w placówce zainteresowani rodzice i opiekunowie prawni będą mieć czas do 18 sierpnia br. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie podana do publicznej wiadomości 27 sierpnia. 30 sierpnia br., rodzice kandydatów będą mieć czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki. Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego poznamy 31 sierpnia br.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o tegorocznej rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/. Znajduje się tu nie tylko szczegółowy informator dla rodziców czy też lista placówek, które dysponują wolnymi miejscami, ale również między innymi wzory niezbędnych dokumentów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl