Rekrutacja do klas sportowych, dwujęzycznych i eksperymentalnych. Wnioski do 10 marca 2021 r.

Marzec w Szczecinie to miesiąc, w którym rozpoczyna się rekrutacja do wielu placówek oświatowych. Oprócz naborów do przedszkoli publicznych i klas I szkół podstawowych przed nami nabór do klas IV i VII sportowych, dwujęzycznych i eksperymentalnych.

Klasy IV i VII sportowe i mistrzostwa sportowego

Wnioski o przyjęcie do klas IV i VII sportowych i mistrzostwa sportowego będą przyjmowane przez dyrektorów placówek prowadzących rekrutację do 10 marca br.

12 marca br. rozpoczną się próby sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas sportowych. Warunkiem przystąpienia do nich jest posiadanie orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wyniki prób sprawności fizycznej zostaną podane  24 marca br.
20 kwietnia br. opublikowana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W terminie od 22 do 26 kwietnia br. rodzice kandydatów będą mieć czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane
Ostateczne wyniki naborów do klas IV sportowych oraz mistrzostwa sportowego poznamy 28 kwietnia br.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV i VII sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych, udzielają bezpośrednio szkoły, w których jest przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

Klasy VII dwujęzyczne

Podobnie jak w ubiegłym roku, również i tym razem prowadzone będą rekrutacje do klas VII dwujęzycznych.

Początek naboru zaplanowano na poniedziałek, 8 marca br.

Tym razem zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w elektronicznym naborze do:

– Szkoły Podstawowej nr 2 (język angielski i włoski);
– Szkoły Podstawowej nr 37 (język angielski i niemiecki);
– Szkoły Podstawowej nr 56 (język angielski i niemiecki);
– Szkoły Podstawowej nr 74 (język angielski).

Na złożenie dokumentów kandydaci mają czas do 22 marca br. do godz. 12.00.

29 marca br. odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych. Uczniowie przystępują do niego w tej szkole, którą wskazali, jako pierwszą na liście preferencji.

Wyniki testu predyspozycji językowych zostaną ogłoszone 8 kwietnia br. Po tym etapie,  nastąpi czas na dopełnienie wszelkich formalności, w tym uzupełnienie wniosku o przyjęcie o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII oraz potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców kandydata.

Ostateczne wyniki naboru do klas VII dwujęzycznych zostaną podane 8 lipca 2021 r. o godz. 12.00.

Klasy VII eksperymentalne

Równolegle z naborem do klas dwujęzycznych prowadzony jest nabór do klas VII eksperymentalnych w Szkole Podstawowej nr 6 w ZSO nr 7.

W tym roku kandydaci mogą wziąć udział w naborze do klasy eksperymentalnej matematycznej (objętej opieką naukową Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej) lub przyrodniczej (objętej opieką naukową Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego).

Podobnie jak w przypadku klas dwujęzycznych, nabór do klas eksperymentalnych prowadzony jest elektronicznie za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/.

Należy pamiętać o tym, że zarówno do oddziałów dwujęzycznych, jak i oddziałów eksperymentalnych kandydat wypełnia jeden wspólny wniosek.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do klas eksperymentalnych, będą musieli przystąpić do sprawdzianu kierunkowego, które odbędą się w następujących terminach:

– 24 marca br. o godz. 16.00 – sprawdzian do klasy eksperymentalnej przyrodniczej
– 26 marca br. o godz. 16.00 – sprawdzian do klasy eksperymentalnej matematycznej.

Ostateczne wyniki naboru do oddziałów eksperymentalnych w Szkole Podstawowej nr 6 poznamy 8 lipca 2021 r. o godz. 12.00.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl