Rekordowa liczba mieszkań za remont w Szczecinie

Coraz więcej osób zainteresowanych jest otrzymaniem mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzony w nim remont. W trwającym aktualnie naborze miasto zwiększyło pulę dostępnych lokali do czterystu.

W listopadzie poprzedniego roku podczas naboru na lokal za remont do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w ciągu niecałych dwóch tygodni wpłynęło ponad sześćset wniosków. Czterysta sześćdziesiąt osiem z nich spełniało kryteria i przeszło pozytywną weryfikację. Wnioski poddawane są teraz ocenie punktowej. Na uzyskaną liczbę punktów składa się między innymi: okres zamieszkiwania w Szczecinie, liczba dzieci, stan zdrowia oraz warunki w jakich aktualnie się mieszka.

W marcu tego roku, wszystkim osobom, które ostatecznie zostaną zakwalifikowane do tego projektu, udostępniona zostanie lista lokali do remontu z terminem ich oglądania oraz ze szczegółowym kosztorysem. W poprzednich edycjach programu lista ta liczyła około dwustu mieszkań. Tym razem chętnych jest tak wielu, że miasto Szczecin zdecydowało o zwiększeniu tej liczby do czterystu. Oznacza to, że prawie wszystkie osoby, których wnioski przeszyły pozytywną weryfikację będą mogły skorzystać z oferty i otrzymać mieszkanie.

Spośród dostępnych mieszkań do remontu, wnioskodawcy sami wskażą lokale pierwszego i drugiego wyboru. Jeśli na konkretny lokal jest więcej chętnych, to decydująca jest liczba punktów. W przypadku, gdy wnioskodawcy ubiegający się o jedno mieszkanie będą mieli taką samą punktację, o przyznaniu lokalu decyduje losowanie. Po dokonaniu wszystkich formalności i podpisaniu umowy, przyszły lokator ma osiem miesięcy na przeprowadzenie remontu. Po jego zakończeniu staje się najemcą mieszkania.

W ostatnich sześciu latach miasto przekazało w ten sposób mieszkańcom Szczecina ponad dziewięćset mieszkań.

Kolejny nabór wniosków na mieszkanie za remont planowany jest na maj tego roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Agencji Mieszkaniowej Miasta.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl