Ratingi Szczecina utrzymane. Fitch ocenił miasto i jego perspektywy

13:44
Fitch rating Szczecin
Fot. Shashank457/Wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”. To najwyższa z możliwych ocen.

Według agencji Fitch Szczecin utrzyma mocne wyniki operacyjne, które będą wspierane przez bardzo dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi miasta odzwierciedlają też wysoką płynność, umiarkowany poziom zadłużenia i bezpieczne wskaźniki obsługi długu.

Na wysokie oceny Szczecina wpłynął również fakt, że dochody miasta w ostatnich latach nieustannie rosły, nawet w okresach spowolnienia gospodarczego. Ważne jest również to, że poziom PKB na mieszkańca kształtował się powyżej średniej krajowej, a stopa bezrobocia była niższa niż średnia krajowa.

Szczecin znalazł się w wąskim gronie największych polskich miast z oceną A-.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl