Raport dostępności cyfrowej uczelni wyższych w Polsce: ZUT staje się pewnym liderem

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uplasował się na pierwszym miejscu wśród najlepszych uczelni w Polsce pod względem dostępności cyfrowej. Zgodnie z raportem, jaki przygotowała wrocławska agencja Kinaole Solutions, która zbadała 50 stron internetowych szkół wyższych z całej Polski pod kątem dostosowania ich dla osób z różnymi ograniczeniami, na drugim miejscu znalazła się Politechnika Gdańska, a na trzecim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dostępność to dostosowywanie produktów, usług (nie tylko tych o charakterze cyfrowym) oraz przestrzeni tak, aby mogła z nich korzystać jak największa liczba osób, również osób z ograniczeniami – stałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi – czytamy w przygotowanym raporcie agencji Kinaole Solution.

„Raport dostępności cyfrowej uczelni wyższych w Polsce” został sporządzony na podstawie badania stron internetowych 50 szkół wyższych, które przeprowadzono od lutego do marca 2021 roku. Z badania wynika, że żadna z uczelni niepublicznych nie posiadała deklaracji dostępności, z kolei wśród uczelni publicznych aż 30 taką deklarację posiada.

W pierwszej edycji raportu o dostępności uczelni wyższych zwyciężył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

-Nasza uczelnia od lat dba o dostosowanie serwisu zut.edu.pl do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych oraz narażonych na wykluczenie cyfrowe. Byliśmy trzykrotnie nagradzani w prestiżowym konkursie „Strona Internetowa bez Barier” (w roku 2017, 2108 oraz 2019). Dwa lata temu znaleźliśmy się w gronie sygnatariuszy partnerstwa na rzecz dostępności w programie „Dostępność Plus”. Od kilku lat prowadzimy cykliczne szkolenia dla pracowników z redagowania stron internetowych, tworzenia dostępnych e-dokumentów oraz materiałów dydaktycznych przygotowania deklaracji dostępności. Administratorem naszego serwisu oraz koordynatorem ds. stron internetowych jest Anna Czekalska, pełnomocnik rektora ds. dostępności cyfrowej – mówi Mateusz Lipka, rzecznik prasowy ZUT.

Raport sporządzono na podstawie wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), które dotyczą osób niewidomych, niedowidzących oraz głuchych. Wśród 16 kryteriów znalazły się m.in.: kontrola odtwarzania dźwięku, kontrast, zawartość nietekstową, tytuł strony oraz jej język.

Od kilku lat dostępność cyfrowa jest moim zainteresowaniem oraz pasją. Doskonale wiem, że ważna jest dla wszystkich – nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Na co dzień staram się motywować pracowników ZUT do uwzględniania jej w swoich działaniach. Prowadzę szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej. Dostępność cyfrowa jest procesem i wymaga solidnego zaangażowania. Cieszę się, że po raz kolejny strony internetowe ZUT przynoszą chlubę naszej uczelni – mówi Anna Czekalska, pełnomocnik rektora ds. dostępności cyfrowej.

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się również: Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Gdański, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z raportem można się zapoznać pod linkiem: https://www.kinaole.co/dostepnosc/#raport

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl