Radnym nie podobają się planowane zmiany na Bulwarze Gdyńskim

Radni Koalicji Obywatelskiej, Edyta Łongiewska-Wijas i Przemysław Słowik, w skierowanych do Prezydenta Szczecina interpelacjach kwestionują plany dotyczące zagospodarowania i prywatyzacji Bulwaru Gdyńskiego.

Edyta Łongiewska-Wijas zwraca uwagę, że „rewitalizacja Bulwaru Gdyńskiego wytworzyła miejsce, które szczególnie upodobali sobie młodzi szczecinianie, i w którym mają szanse budować autentyczne i szczere więziotwórcze relacje społeczne”. Jej zdaniem planowana budowa ekskluzywnej restauracji sprawi, że to miejsce straci swój niezobowiązujący klimat i przyczyni się do zaniku poczucia wspólnotowości. W związku z tym, radna zwróciła się do Prezydenta Szczecina z prośbą o wstrzymanie prywatyzacji Bulwaru Gdyńskiego, bo sprzeciwia się temu, by „nowo powstała społeczność ludzi w tym miejscu została wyparta przez klientelę skomercjalizowanych usług gastronomicznych”.

Zagospodarowanie Bulwaru Gdyńskiego jest również tematem interpelacji zgłoszonej przez Przemysława Słowika. Radny wskazuje w niej, że „obecnie trwa konsekwentne zabudowywanie tej przestrzeni przez stawianie kolejnych instalacji i zabudowań. Ostatnio rozstrzygnięty przetarg na budowę pawilonów przed budynkiem Lastadia zakłada zajęcie trawnika i znaczne ograniczenie wolnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów”.

W piśmie do prezydenta miasta Przemysław Słowik pyta też na jakiej podstawie tym terenem gospodaruje spółka miejska Żegluga Szczecińska i dlaczego to nie Rada Miasta Szczecin, która w 2016 roku uchwaliła możliwość bezprzetargowego wydzierżawienia terenu bulwarów, jest organem decyzyjnym w tej sprawie.

„Czy postawienie w tym miejscu obiektu, który nie będzie tylko obiektem sezonowym spełnia wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Trzyletni okres dzierżawy wykracza poza pojęcie tymczasowości lub sezonowości zaplanowanego tam obiektu. Jak widać również na załączonej fotografii [poniżej – przyp. red.], układ bulwarów po remoncie czytelnie wskazuje gdzie pawilony miały powstać (pusty chodnik obok trawnika)” – wskazuje radny.

Bulwar Gdyński zmiany
Fot. bip.um.szczecin.pl

Obie interpelacje zostały złożone 22 marca br. Prezydent Szczecina ma dwa tygodnie na udzielenie odpowiedzi.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl