Radny pyta o wykupienie Wieży Gocławskiej, miasto odpowiada

Radny Dariusz Matecki z klubu Prawa i Sprawiedliwości przesłał do Prezydenta Szczecina interpelację, w której pyta m.in. o to, czy miasto planuje wykupić Wieżę Gocławską (dawniej Wieżę Bismarcka).

25-metrowa, betonowa Wieża Gocławska jest uznawana za jeden z najciekawszych zabytków Szczecina. Otwarta w 1921 roku wieża z tarasem widokowym jest najdroższą z 250 tego typu obiektów wybudowanych na cześć Otto von Bismarcka.

W swoim piśmie radny przypomniał, że miasto oddało nieruchomość w dzierżawę w 2001 roku za 350 tys. zł spółce, która miała uczynić z niej atrakcję turystyczną. Umowa nie określała jednak żadnych terminów wykonania choćby części obowiązków, więc mimo niepodjęcia żadnych działań przez inwestora, Wieża Gocławska i przyległy teren wciąż pozostają w prywatnych rękach (miasto dwukrotnie próbowało odzyskać nieruchomość, ale przegrało sprawy w sądzie). W związku z powyższym, Dariusz Matecki poprosił o odpowiedź na pytania: „Czy Gmina Miasto Szczecin zamierza wykupić Wieżę Gocławską? Jeśli tak to w jakim terminie? Za jaką kwotę? Wieża jest dziś wystawiona na sprzedaż za 490 tys. PLN”.

Radny poprosił też o informację czy ktoś poniósł konsekwencje za niewłaściwie sformułowaną umowę oraz o ustosunkowanie się do pomysłu stworzenia w Wieży Gocławskiej (w przypadku gdyby została odkupiona) Muzeum Zbrodni Niemieckich na Narodzie Polskim. „Dziś Niemcy próbują przerzucić odpowiedzialność za swoje zbrodnie okresu II wojny światowej na Polaków, w niemieckich mediach wielokrotnie pojawiały się fałszywe hasła znieważające nasz naród, mówiące o „polskich obozach koncentracyjnych”. Ze Szczecina jako miasta granicznego powinien płynąć apel o prawdę, bo tylko na niej mogą opierać się poprawne, przyjacielskie stosunki pomiędzy Polską a Niemcami” – argumentował.

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Anna Szotkowska, zastępca Prezydenta Szczecina. W swoim piśmie doprecyzowała, że nieruchomość, o której mowa w piśmie radnego, „w wyniku przetargu została oddana w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą Wieży”. Dodała też, że umowa została zawarta w kancelarii notarialnej notariusz Dobrosławy Kuniewicz, a stronę Gminy Miasta Szczecin „reprezentował pełnomocnik Gminy posiadający stosowne pełnomocnictwo”.

Anna Szotkowska poinformowała, że „obecnie prowadzona jest procedura egzekucyjna wobec właściciela zabytkowego obiektu w celu wyegzekwowania wykonania Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, nakazującej wykonanie w terminie do dnia 31.07.2014r. robót budowlanych zabezpieczających zabytek przed postępującą degradacją”. Decyzja nie została wykonana, więc organ egzekucyjny nałożył na dzierżawcę grzywnę w wysokości 50 tys. zł. Ta kwota zostanie zabezpieczona w księdze wieczystej nieruchomości poprzez obciążenie jej hipoteką (wniosek w tej sprawie został złożony 21 grudnia 2018 r.). „Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Miasto Szczecin rozważa różne warianty postępowania wobec przedmiotowej nieruchomości” – zakończyła Szotkowska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl