Radni zweryfikują czy nie doszło do nieprawidłowości przy wycince drzew na ulicy Szymanowskiego

Wycinka drzew na ulicy Szymanowskiego wywołała oburzenie mieszkańców i reakcje radnych miejskich. Odbyło się spotkanie, padły też deklaracje.

Nawet jeśli inwestycję uda się zablokować, lokalna przyroda została bezpowrotnie zdewastowana. – oświadczył na swoim profilu na Facebooku radny Przemysław Słowik. – Mieszkańcy ul. Szymanowskiego nie poddają się w swojej walce o godne warunki do życia. Planowana inwestycja stanie centralnie przed ich oknami. Zostanie zniszczony ład przestrzenny tej części miasta. Dodatkowo teren zielony za widocznym na zdjęciach budynkiem, również zostanie zabetonowany pod parking dla aut. – dodał.

Źródło: Przemysław Słowik / Facebook

Przemysław Słowik zapowiedział, że wraz z Andrzejem Radziwinowiczem sprawdzą dokumenty związane z wydaniem zgody na wycinkę i czy nie doszło w związku z tym do nieprawidłowości.

Co do samej budowy na ulicy Szymanowskiego Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził, że brak podstaw do uchylenia pozwolenia.

Wojewoda zachodniopomorski prowadził postępowanie odwoławcze dotyczące inwestycji przy ul. Szymanowskiego w Szczecinie. W toku postępowania wezwano inwestora do wykazania służebności gruntowej, a także kilkukrotnie nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego (poprzez przedłożenie opinii geotechnicznej oraz informacji o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, a także poprzez wykazanie zgodności inwestycji z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Inwestor przedstawił niezbędne dokumenty, uzupełnił projekt budowlany i złożył wyjaśnienia w zakresie rozwiązań projektowych. W związku z tym brak było podstaw do uchylenia decyzji prezydenta miasta Szczecin zatwierdzającej projekt inwestycji przy ul. Szymanowskiego. – czytamy w oświadczeniu prasowym.

Zobacz także:

Znika zieleń przy ulicy Szymanowskiego

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl