Radni pytają o Teatr Współczesny? Co z planami dotyczącymi nowej siedziby?

Teatr Współczesny w Szczecinie boryka się z kłopotami lokalowymi. Od lat mówi się, że instytucja potrzebuje nowej siedziby. Aktualnie dzierżawi pomieszczenia od Muzeum Narodowego w Szczecinie. Jedną z koncepcji na poprawę warunków pracy aktorów Teatru jest rozbudowa gmachu Muzeum z uwzględnieniem potrzeb Teatru. Druga koncepcja jest budowa nowego obiektu tylko na potrzeby Teatru Współczesnego. Radni pytają o konkrety.

O co pytają radni?

Radni PIS, Agnieszka Kurzawa i Marcin Pawlicki, zwracają uwagę, że w trakcie ostatniej kampanii wyborczej postulowano budowę nowej siedziby Teatru Współczesnego. Obecny obiekt wymaga gruntownego a przyszłość tej instytucji jest niepewna. Rozważane są różne lokalizacje dla nowej siedziby, jednak brak jest publicznie dostępnych informacji na temat analiz kosztów budowy. Ponadto, istnieje plan rozbudowy Muzeum Narodowego, co rodzi pytania dotyczące czasu trwania prac i tymczasowej lokalizacji Teatru Współczesnego.

W przypadku pozostania Teatru w obecnym gmachu Muzeum Narodowego, brakuje szczegółów dotyczących projektu, potencjalnego powiększenia powierzchni oraz remontu infrastruktury. Niejasna jest także strategia miasta, gdyby samorząd nie zgodził się na dalsze funkcjonowanie Teatru w obecnym miejscu, a także brak informacji o alternatywnych pomysłach na kontynuację działalności do czasu wybudowania nowej siedziby.

W kontekście finansowania, nie ma jeszcze publicznych danych na temat planów pozyskania środków zewnętrznych na budowę lub remont Teatru Współczesnego, ani o ewentualnym zwróceniu się przez Prezydenta o środki rządowe. Co do kwestii wynagrodzeń pracowników Teatru, również brakuje szczegółowych informacji na temat planowanych podwyżek.
Cała interpelacja dostępna TUTAJ

Miasto odpowiada

Na interpelację odpowiedział zastępca Prezydenta Miasta, Michał Przepiera.

  1. Brane są pod uwagę różne lokalizacje dla nowej siedziby, w tym kwartał między ulicami Śródmiejską, Panieńską, Kłodną i Nabrzeżem Wieleckim, działki przy ul. Starzyńskiego, ul. Dworcowej i Rybackiej, kwartał przy ul. Bałuki, teren Łasztowni, oraz nowe propozycje. Decyzja o lokalizacji zostanie podjęta do połowy roku. Nie były dotąd prowadzone analizy dotyczące kosztów, wstępne szacunki to około 200 mln zł.
  2. Brak na razie informacji o czasie trwania rozbudowy Muzeum Narodowego. Rozważane są tymczasowe lokalizacje Teatru Współczesnego w razie konieczności opuszczenia obecnej siedziby.
  3. Projekt siedziby Teatru Współczesnego w Muzeum Narodowym nie jest jeszcze ostatecznie zdefiniowany. Rozmowy i decyzje w tej sprawie są w trakcie, a projekty uwzględniające nowe przestrzenie dla teatru będą opracowywane po potwierdzeniu opcji umieszczenia go w rozbudowanej części Muzeum.
  4. Analizowane są alternatywne, tymczasowe siedziby Teatru Współczesnego w razie braku zgody samorządu zachodniopomorskiego na dalsze funkcjonowanie w Muzeum Narodowym.
  5. Planuje się pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na budowę nowej siedziby Teatru Współczesnego, w tym możliwe wsparcie z budżetu państwa. Brak jednak konkretnej informacji o planowanym zwróceniu się o środki rządowe.
  6. Podwyżki wynagrodzenia dla pracowników Teatru Współczesnego będą rozważane przy okazji nowelizacji budżetu miasta, uzależnione od sytuacji finansowej Gminy Miasto Szczecin.

Pełna odpowiedź na interpelacje dostępna – TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl