Radni kwestionowali zmiany na Bulwarze Gdyńskim. Miasto broni swoich decyzji

Szczecin nie zamierza wstrzymywać prywatyzacji Bulwaru Gdańskiego ani zmieniać planów dotyczących jego zagospodarowania. Tak wynika z odpowiedzi na interpelacje przesłane przez radnych Koalicji Obywatelskiej, Edytę Łongiewską-Wijas i Przemysława Słowika.

W marcu br. radni skierowali do Prezydenta Szczecina interpelacje, w których wnioskowali o wstrzymanie prywatyzacji Bulwaru Gdyńskiego i kwestionowali plany dotyczące zagospodarowania tego terenu.

Edyta Łongiewska-Wijas wskazywała, że planowana budowa ekskluzywnej restauracji sprawi, że Bulwar Gdyński straci swój niezobowiązujący klimat, a nowo powstała społeczność zostanie wyparta przez klientów skomercjalizowanych usług gastronomicznych. Przemysław Słowik zwracał natomiast uwagę, że budowa pawilonów przed budynkiem Lastadia spowoduje znaczne ograniczenie wolnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów. Radny chciał także wiedzieć czy dzierżawa obiektów na trzy lata jest zgodna z planem zagospodarowania miejskiego oraz na jakiej podstawie tym terenem gospodaruje spółka miejska Żegluga Szczecińska.

Odpowiedzi na interpelacje radnych z Koalicji Obywatelskiej udzieliła wiceprezydent Anna Szotkowska, która broniła decyzji podjętych przez miasto dotyczących prywatyzacji i zagospodarowania Bulwaru Gdyńskiego. Podkreśla w nich, że w ostatnich kilkunastu latach zmieniły się preferencje wypoczynkowe mieszkańców polskich miast, którzy chcą, by rekreacja i wypoczynek łączyły się z rozrywką oraz korzystaniem z usług, w tym gastronomicznych. Tłumaczyła, że miasto „w możliwie racjonalny sposób stara się dostosować zrewitalizowaną przestrzeń do ich potrzeb i oczekiwań”. O tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu miejsca świadczy fakt, że w okresie letnim wszystkie lokale na Bulwarze Gdyńskim są przepełnione.

Zdaniem zastępczyni Prezydenta Szczecina na bulwarze jest miejsce zarówno dla osób chcących miło spędzić czas na świeżym powietrzu, jak i dla tych, którzy chcą skorzystać z oferty lokali gastronomicznych. „Istniejące pawilony przyciągają znaczną cześć mieszkańców i turystów, bowiem pozwalają bezkolizyjnie korzystać z atrakcyjności tej przestrzeni przy jednoczesnym korzystaniu z usług gastronomicznych, oraz uczestnictwa w wystawach, koncertach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi” – napisała.

Anna Szotkowska odniosła się także do pytań Przemysława Słowika zawartych w interpelacji. Poinformowała, że gospodarowanie i administrowanie terenami nabrzeży należy do zadań Żeglugi Szczecińskiej na podstawie porozumienia zawartego w 2014 r. pomiędzy Gminą a Spółką. Wyjaśniła też, że plan zagospodarowania miejskiego dopuszcza na tym terenie obiekty tymczasowe na potrzeby usług sezonowych, ale nie ma w nim zapisów wskazujących ich konkretną lokalizację czy ustalających ramy czasowe. W związku z tym, „biorąc pod uwagę zapisy planu oraz obowiązującego prawa, lokalizacja tymczasowego obiektu budowlanego na Bulwarze Gdyńskim nie narusza ustaleń obowiązującego na tym terenie mpzp”. Szotkowska dodała również, że zgoda na trzyletnią dzierżawę nieruchomości należącej do miasta nie wymaga uchwały Rady Miasta.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl