Przebudowa wnętrza kwartału 36 doceniona przez Komisję Europejską!

Przebudowa wnętrza kwartału 36 położonego w obrębie ulicy Bogusława X, Małkowskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Bohaterów Getta Warszawskiego i pl. Zgody w Szczecinie została doceniona przez Komisję Europejską. Jako jedyna polska inwestycja znalazła się w publikacji dotyczącej budownictwa społecznego. 

Rewitalizacja kwartał 36 jest jednym z 20 projektów opisanych w dokumencie nt. dobrze przygotowanych i wdrożonych działań w dziedzinie mieszkalnictwa oraz zrównoważonego rozwoju miejskiego.  Komisja miała przynajmniej kilkaset projektów do wyboru jednak zdecydowała się wyróżnić szczecińską inwestycję. Jest to jedyna polska inwestycja doceniona w ten sposób. Zadanie jest realizowane przez Szczecińskie TBS przy wsparciu Gminy Miasto Szczecin związanym przede wszystkim działaniami społecznymi z udziałem kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Już podczas przyznawania kredytu na przebudowę wnętrza kwartału 36,   przedstawiciele EBI zaznaczali, że przebudowa wnętrza kwartału 36 jest wyjątkowa. Zaznaczyli, że po raz pierwszy w ramach inwestycji realizowanych w sektorze mieszkalnictwa, a finansowanych przez Bank, w projekcie położono szczególny nacisk na zieloną infrastrukturę. W związku z tym, osobna umowa kredytowa  została zawarta ze Szczecińskim TBS na sfinansowanie m.in integracji dachów zielonych, systemów kanalizacji deszczowej oraz innych elementów zielonej infrastruktury. Jest to pierwszy taki projekt zatwierdzony przez bank Unii Europejskiej w Polsce oraz pierwszy przypadek, gdy środki na ten cel uzupełniają finansowanie projektów w branży mieszkalnictwa w Europie.

Publikacja jest dostępna jest TUTAJ

Inwestycja pod nazwą ”Rewitalizacja obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Ks. Bogusława X oraz placem Zgody” rozpoczęła sie w czerwcu 2023 r.

Więcej o inwestycji:

Co się dzieje na placu przebudowy kwartału 36?

Rewitalizacja Kwartału 36 – powstaje pierwszy miejski parkingowiec

 

/Źródło: UM Szczecin/