Przebudowa ul. Górnośląskiej – trwają prace wykończeniowe

Praktycznie wszystkie prace przy przebudowie ulicy Górnośląskiej zostały ukończone. Jest już warstwa ścieralna nowej jezdni. Prowadzone są prace wykończeniowe.

Większość robót wykonawca już skończył. Przede wszystkim wszystkie prace sieciowe zostały ukończone – przebudowano sieci teletechniczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Usunięto również kolizje energetyczne. Drogi zostały oświetlone. Ułożona jest także warstwa ścieralna jezdni oraz zjazdów.

Wykonywane są jeszcze pasy postojowe z kostki kamiennej, chodniki, prowadzone są prace przy zagospodarowaniu zieleni. Do wykonania będzie jeszcze oznakowanie pionowe i poziome.

O inwestycji

W ramach inwestycji zaplanowano:

  • przebudowę ulic oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
  • budowę ciągów pieszych;
  • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne);
  • przebudowę/budowę zjazdów publicznych;
  • budowę miejsc postojowych;
  • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
  • oznakowanie drogi;
  • podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
  • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
  • prace przy zagospodarowaniu zieleni.

Wykonawcą inwestycji jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. S.K. Koszt prac to 17,1 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl