Przebudowa układu drogowego w Porcie na półmetku

Nie wszyscy mieszkańcy Szczecina poruszają się po tych rejonach. Jednak tutaj jest realizowana jedna z największych inwestycji drogowych w ciągu ostatnich lat.

Jak wyglądają prace?

Przebudowa układu drogowego w Porcie jest już na półmetku. Na ulicach Rybnickiej, Bytomskiej i ulicy Logistycznej ułożone zostały warstwy nowej nawierzchni, do wiążącej włącznie. Przygotowano część chodników. Wykonywane są prace brukarskie, związane z układaniem krawężników i pozostałych elementów chodników.

Największy zakres prac pozostał do wykonana w rejonie ulicy Hryniewieckiego i Logistycznej. Poza przebudową ulic planowane jest nowe rondo. Wykonywane są skomplikowane roboty ziemne, z wykopami dochodzącymi nawet do 7 metrów w głąb. Rozbiórce ulegnie również infrastruktura na zamkniętym dla ruchu fragmencie ulicy Hryniewieckiego. Prowadzone będą też prace dotyczące budowy kanalizacji deszczowej.

O inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte zostaną jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną sieci podziemne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Kujota będzie wybudowane nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe.

Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt prac to ponad 44 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin
dojazd do portu
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl