Przebudowa Słowianina zakończona!

Budynek, w którym mieści się Dom Kultury Słowianin, przeszedł transformację, zyskując nową salę koncertową, zaplecze dla artystów, przestrzeń biurową oraz instalację fotowoltaiczną na dachu. Prace budowlane zostały zakończone, a obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Nowa sala koncertowa i zaplecze

Nowa sala koncertowa i zaplecze zostały zrealizowane głównie na ostatniej kondygnacji budynku, która była wyłączona z użytkowania ze względu na uszkodzenia. Na tej kondygnacji wybudowano nową konstrukcję wraz z zadaszeniem. Wszystkie elementy konstrukcyjne, w tym ściany zewnętrzne i stropodach, wykonane są w technologii żelbetowej. Nowa sala koncertowa została wyposażona w ściankę akustyczną, umożliwiającą jej podział na dwa niezależne pomieszczenia. Ponadto zainstalowano nową scenę i ustroje akustyczne. Obiekt został wyposażony w wyciszoną salę prób, salę konfekcyjną, zaplecze dla artystów oraz pomieszczenia biurowe. Dla gości dostępne są toalety oraz pomieszczenie matki z dzieckiem. Klatki schodowe również zostały poddane przebudowie, a zakupiono schodołaz do obsługi obiektu.

Przebudowa Słowianina zakończona!
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Elewacja odrestaurowana laserowo

W ramach prac remontowych, elewacja budynku została odrestaurowana. Elewacja, wykonana z cegły ceramicznej, została wyczyszczona laserowo, a następnie wymienione zostały spoiny między cegłami i zewnętrzne parapety. Wykonano naprawę spękań w murze elewacji oraz odtworzenie elementów dekoracyjnych, przywracając pierwotny kolor budynku.

Fotowoltaika na dachu

Na dachu budynku zamontowano fotowoltaikę w postaci papy fotowoltaicznej, która pozwala przekształcić energię słoneczną w energię elektryczną. Dzięki tej technologii, energia może być produkowana zarówno przy bezpośrednim świetle słonecznym, jak i przy rozproszonym świetle, co jest korzystne zwłaszcza w miesiącach zimowych i zachmurzonych. Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej na dachu wynosi 27 kW.

Przebudowa Słowianina zakończona!
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Prace dodatkowe

Ponadto, podczas prac remontowych, przeprowadzono modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Dodatkowo, przeprowadzono liczne prace dodatkowe, m.in. wzmocnienie konstrukcji i zabezpieczenia przeciwpożarowe hali targowej przylegającej do budynku, prace konserwacyjne na elewacji i przy żeliwnych słupach stanowiących element konstrukcji obiektu oraz rozbudowę systemu wentylacji.

Zakończenie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oznacza, że budynek jest gotowy do pełnego funkcjonowania. Użytkownik obiektu będzie teraz odpowiedzialny za przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń oraz udostępnienie ich pierwszym gościom.

Generalnym Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp. z o.o. Koszt robót wyniósł blisko 18,5 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Przebudowa Słowianina zakończona! Przebudowa Słowianina zakończona! Przebudowa Słowianina zakończona!

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl