Przebudowa dróg na Międzyodrzu – postęp prac [zdjęcia]

Prace przy przebudowie układu drogowego w rejonie ul. Energetyków trwają już od ponad miesiąca. Wykonawca skupia się aktualnie na przebudowie ulic Bulwar Śląski i Gdański.

Na wybranych odcinkach ul. Bulwar Gdański, prowadzono prace przy rozbiórkach starych krawężników oraz nawierzchni. Ukończone zostało korytowanie oraz wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni. Wykonawca prowadzi ponadto prace przy przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Układane są również kanalizacje teletechniczne. Taki zakres robót kontynuowany będzie w kolejnych dniach. Dodatkowo Wykonawca zajmie się układaniem nowych krawężników na fragmentach ul. Bulwar Gdański i Śląski.

O inwestycji

Prace budowlane obejmują przebudowę ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. W zakres prac wchodzi:

  • budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym;
  • budowa ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych;
  • przebudowa torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą;
  • przebudowa kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, cieplne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
  • przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych;
  • budowa parkingu;
  • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
  • wymiana konstrukcji i zmiana geometrii jezdni;
  • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego;
  • przebudowa sieci.
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt prac to ponad 76 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

budowa
Fot. Wiadomości Szczecin
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin
budowa
Fot. Wiadomości Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl