Prom „GRYFIA” został uznany za zabytek!

Decyzją ZWKZ w Szczecinie z dnia 06.07.2022 r. prom „GRYFIA” został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa zachodniopomorskiego.


Prom pasażersko-samochodowy „Gryfia” wybudowany został w 1887 roku w stoczni Vulcan Stettiner Maschinenbau A.G. Stettin i stanowi przykład jednego z nielicznie zachowanych w Polsce tego typu statków wybudowanych w latach 80-tych XIX wieku.

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Stanowi on jednocześnie symbol stoczni, integralny element przemysłowego krajobrazu miasta, a także wizytówkę portowego Szczecina.

Fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Obiekt stanowi niezaprzeczalne świadectwo minionej epoki. Prezentuje proces przemian technologicznych w budowie obiektów portowych, jest także świadkiem zmian społecznych, gospodarczych i politycznych.

Fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

„Gryfia” była świadkiem ważnych wydarzeń politycznych i kulturowych, pełniącą dawniej funkcje użytkowe.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl