Projekt budżetu Miasta na rok 2024 zakłada zmniejszenie programu inwestycyjnego

Zakończyły się prace nad konstruowaniem przyszłorocznego budżetu miasta, który będzie miał charakter „przejściowy”. Zmniejszono o 1/3 wydatki na inwestycje. 

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Dlatego, poprzez wzrost wydatków w każdym z obszarów funkcjonowania Miasta: edukacji, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej, jeszcze większy nacisk zostanie poświęcony zadaniom bieżącym. Łączne wydatki w tych sferach osiągną poziom blisko 2,3 mld zł.

– Jest to projekt dobrze skonstruowany, odpowiedzialny i przede wszystkim odpowiadający aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Zakładamy nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Taka konstrukcja budżetu ma jednak wpływ na mniejszą niż dotychczas dynamikę inwestycji, co należy uznać za sytuację przejściową. Liczę, że dzięki zmianom na szczeblu centralnym, w przyszłym roku będziemy mogli powrócić do w pełni zrównoważonego budżetu uwzględniającego nowe projekty inwestycyjne, które będą dalej napędzać rozwój Szczecina – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Między 2019 a 2023 rokiem Szczecin realizował ambitne programy inwestycyjne o łącznej wartości 4,2 mld zł, co oznacza, że rocznie na inwestycje miasto przeznaczało ponad 1 mld zł. To jednak przeszłość, bo aby odpowiednio zbilansować budżet niezbędna będzie sprzedaż majątku, regulacje inflacyjne opłat za usługi komunalne i opłaty lokalne, ograniczenie wydatków nieobligatoryjnych oraz właśnie przede wszystkim zmniejszenie programu inwestycyjnego. Projekt budżetu zakłada, że na ten cel w przyszłym roku Miasto wyda 636 mln zł, czyli najmniej od 5 lat.

– Obecna sytuacja pozwala nam na przygotowanie Miasta do sięgnięcia po kolejną pomoc ze środków bezzwrotnych. Udział w tych programach  wymaga bowiem zabezpieczenia w budżecie środków własnych. Możliwe to będzie w przypadku naprawy stanu finansów samorządów terytorialnych i zapewnieniu stabilności systemu w długiej perspektywie czasu – podkreśla Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta Szczecin.

Projekt budżetu 2024 w liczbach:

Dochody: 3 702 029 101 zł

Wydatki: 3 653 447 662zł

Nadwyżka: 48 581 439 zł

Projekt Budżetu Miasta będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 12 grudnia br.

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl