Projekt Budżetu Miasta 2022 gotowy i czeka na konsultacje społeczne

Dalszy rozwój miasta i zmiany na lepsze dla mieszkańców – to główne założenie finansowego dokumentu. Mimo trudnych okoliczności, niekorzystnych decyzji rządu dla samorządów i galopującej inflacji przyszłoroczny budżet Szczecina zakłada utrzymanie równowagi pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi.

Jesteśmy w sytuacji, w której reguły gry zostały zmienione w trakcie meczu. O zadaniach inwestycyjnych decyzje będą zapadały poza nami, bo rząd zmierza do tego, ze pieniądze będą przyznawane na konkretne cele i działania. Przez to na pewno bardziej będziemy musieli skupić się na administrowaniu miastem niż na kreowaniu otoczenia. Mimo wszystko idziemy dalej, żeby rozwijać Szczecin. – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Projekt budżetu 2022 w liczbach:

Dochody: 2 973 331 618 zł

Wydatki: 3 322 879 529 zł

Deficyt: – 349 547 911 zł

Na bilansowanie dochodów i wydatków projektu budżetu znaczący wpływ miały decyzje władz centralnych, a w konsekwencji spadek dochodów z PIT o 129 mln zł. Kolejnym problemem były rosnące bieżące koszty funkcjonowania miasta spowodowane między innymi podwyżkami: cen paliw, energii, żywności oraz presją płacową.

Redefinicja budżetu

Wspomniane okoliczności wymusiły zmianę podejścia do stworzenia budżetu Miasta. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje (najczęściej inflacyjne), opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjonowania miasta. Te ostatnie pozwoliły zaoszczędzić ponad 31 mln zł. Jednym z celów przy konstrukcji budżetu było zminimalizowanie przenoszenia skutków podejmowanych decyzji na mieszkańców. Celem nadrzędnym pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycyjnego.

Jest to budżet wielkich wyzwań, ale budżet realny. Jesteśmy w stanie go zrealizować postępując ostrożnie i racjonalnie. Tym bardziej, że budujemy rezerwę finansową na poziomie ponad 100 mln złotych. – mówi Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta.

Ratingi zagrożone

Zmiany podatkowe wprowadzone przez rząd, a także inne zapowiadane działania mogą niekorzystnie wpłynąć na kondycję finansową polskich miast i gmin. To, co już wcześniej sygnalizowali samorządowcy, potwierdza w swoim ostatnim komunikacie Agencja Ratingowa Fitch:

Jednostki Samorządu Terytorialnego będą zmuszone podnieść podatki lokalne i opłaty za usługi oraz ciąć wydatki poprzez obniżenie standardu usług. Szacujemy, że możemy obniżyć ratingi dla niektórych miast od jednego do trzech stopni w średnim okresie (do trzech lat). – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Fitch.

Ewentualne obniżenie ratingów oznaczałoby spadek wiarygodności wśród zagranicznych inwestorów, a także utratę preferencyjnych warunków podczas ubiegania się o kredyty i dofinansowania lub nawet w ogóle możliwość ich uzyskania.

Konsultacje budżetowe

Miasto zaprasza na spotkania online dotyczące budżetu Szczecina na rok 2022. Konsultacje budżetowe można będzie oglądać na stronie internetowej. Prezydent Szczecina, Skarbnik Miasta oraz ekonomiści omówią założenia dokumentu, a także skomentują stan finansów Szczecina. Można uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania na czacie.

Terminy konsultacji społecznych: 

– 20 listopada br. (sobota) godz. 17:00.

– 22 listopada br. (poniedziałek) godz. 17:00.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl