Program konferencji branżowej w ramach I Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej

08:53
Źródło: wzp.pl

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli administracji samorządowej, rządowej, przedsiębiorców oraz członków organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką komunikacji i turystyki rowerowej. To wydarzenie jest jednym z elementów dwudniowych I Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej.

Wydarzenie, planowane na 16 lutego 2024 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w godzinach 9:00–16:00, stanowi istotne forum podsumowujące dotychczasowe inicjatywy, które mogą posłużyć jako inspiracja dla krajowej polityki rowerowej.

Podczas konferencji omówione zostaną dotychczasowe działania, mające potencjał wpływu na kształtowanie krajowej polityki rowerowej. Ponadto organizatorzy chcą skupić uwagę na obecnych wyzwaniach zarówno dla Polski, jak i dla Europy.

Aby wziąć udział w konferencji, konieczne jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oraz otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania udziału, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00-10:30 10 POWITANIE Olgierd Geblewicz
Frank Bretsch
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Wicestarosta Powiatu Uckermark
15 10 lat projektu Rowerem przez Pomorze Zachodnie Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
10 Wyzwania polityki rowerowej na Pomorzu Zachodnim Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
15 Europejska polityka rowerowa – dobre praktyki i wyzwania Aleksander Buczyński Europejska Federacja Rowerzystów
10 Francuska polityka rowerowa – dobre praktyki i wyzwania Olivier Schneider Prezes Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów
10 Krajowa polityka rowerowa w Polsce – dobre praktyki i wyzwania Wanda Nowotarska Pełnomocniczka Marszałka ds. komunikacji rowerowej
20 DEBATA: wyzwania polityki rowerowej w Polsce moderator Olivier Schneider
10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA
11:00-11:50 15 Czego potrzebuje rowerowy turysta, część 1: kolej Szymon Nitka ZnajKraj bloger
10 Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – aspekty praktyczne Michał Żuber Dyrektor ZZDW w Koszalinie
10 Trasy rowerowe jako system – model współpracy lokalnych samorządów Aleksander Kopia Oficer rowerowy, Tarnowskie Góry
15 Wymagania jakościowe dla tras rowerowych wg ADFC Günther Drobish Planista miejski i drogowy
11:50-12:10 PRZERWA KAWOWA
12:10-13:00 40 Trasy rowerowe jako system: planowanie i kształtowanie sieci tras rowerowych Aleksander Buczyński Europejska Federacja Rowerzystów
10 Przesłanki lokalizacji inwestycji rowerowych Wojciech Grela Biuro ds. komunikacji rowerowej UMWZP
13:00-14:00 LUNCH
14:00-14:50 15 Fakty i dane dotyczące turystyki rowerowej w badaniach ADFC Tino Freißler Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy
5 Rozwój turystyki na Pomorzu Zachodnim Artur Pomianowski Dyrektor Biura ZROT
15 Potencjał biznesowy w turystyce rowerowej Maciej Zimowski Touroperator Właściciel Bird Service
15 Wpływ turystyki rowerowej na lokalną gospodarkę Olivier Schneider Prezes Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów
14:50-15:00 PRZERWA KAWOWA
15:00-15:50 15 Czego potrzebuje rowerowy turysta, część 2: Miejsca Przyjazne Rowerzystom Szymon Nitka ZnajKraj bloger
10 System Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Pomorzu Zachodnim Magdalena Bulikowska Kierownik Biura ds. turystyki UMWZP
15 Jakość w turystyce rowerowej: system Bett und Bike Tino Freißler Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy
10 Podsumowanie konferencji

 

 

Wydarzenie jest częścią projektu „Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej”, współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

 

Zobacz także:

Program Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl