Jak wygląda procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy? Czy sama decyzja wystarczy, by wieżowiec przy ulicy Wszystkich Świętych powstał?

Kilka dni temu niemało emocji wywołał wniosek inwestora o wydanie decyzji warunków zabudowy dla 18-kondygnacyjnego wieżowca, który miałby stanąć przy ulicy Wszystkich Świętych. Radni postulowali o przygotowanie uchwały intencyjnej, zaś Zastępca Prezydenta Daniel Wacinkiewicz zaproponował, by skierować sprawę poza Szczecin. Jakie są szanse, że wieżowiec powstanie? Jak w takim przypadku wygląda procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy?

Decyzja o powstaniu jakiejkolwiek zabudowy w przestrzeni miejskiej opiera się przede wszystkim na szczegółowej analizie urbanistycznej, której wynik wskazuje realne możliwości terenu. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest jedynie początkiem tej drogi.

Nieruchomość stanowi otoczenie zabytku wpisanego do rejestru co oznacza, że wpływ na ostateczny kształt decyzji będzie miał w tym przypadku Wojewódzki Konserwator Zabytków. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zdecyduje o przyszłości wniosku dla terenu przy ulicy Wszystkich Świętych. Urząd wniósł o skierowanie go do rozpatrzenia poza szczecińskim magistratem.

Złożony wniosek to tylko propozycja

W związku z toczącą się dyskusją na temat możliwości zagospodarowania terenów, parametrów wysokościowych i wskaźników parkingowych dla inwestycji przy ul. Wszystkich Świętych warto przypomnieć, że wnioski składane w urzędzie są wyłącznie propozycją, a wydane decyzje nie zawsze są odzwierciedleniem pierwotnych planów inwestora.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się dla terenów, na których nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy Elżbieta Głowacka, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta w Szczecinie. – Przesłanki wydania decyzji są określone przepisami prawa.

Działania podejmowane przy ustalaniu warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy wymaga od organu wydającego decyzję podjęcia szeregu działań takich jak:

  • dokonanie oceny kompletności wniosku,
  • ustalenie stron postępowania (najczęściej są to adresy w bezpośrednim sąsiedztwie tego wskazanego we wniosku),
  • przeprowadzenie analizy urbanistycznej,
  • sporządzenie projektu decyzji i jego uzgodnienie z organami wskazanymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku inwestycji przy ul. Wszystkich Świętych jest to także Wojewódzki Konserwator Zabytków)
  • W trakcie postępowania, stosownie do rodzaju wniosku i terenu którego dotyczy, WUiAB występuje także o opinie innych jednostek (np. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska).

Nie bez znaczenia jest również fakt, że nieruchomość stanowi otoczenie zabytku wpisanego do rejestru – dodaje Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków.To oznacza że wpływ na ostateczny kształt decyzji będzie miał również Wojewódzki Konserwator Zabytków dla którego priorytetem jest ochrona cennych obiektów i który indywidualnie sprawdzi jaki wpływ na zabytek i jego otoczenie będzie miał planowany budynek, zazwyczaj w podobnych przypadkach wysokość planowanego budynku nie przekracza znacznie wysokości zabytku, w celu ochrony jego ekspozycji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zadecyduje

To Samorządowe Kolegium Odwoławcze zdecyduje o przyszłości wniosku dla terenu przy ulicy Wszystkich Świętych. Urząd wniósł o skierowanie go do rozpatrzenia poza szczecińskim magistratem. Nieruchomość została sprzedana przez spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne w 2020 roku, była to trzecia próba zbycia tej nieruchomości. Przetarg został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem. Rzeczoznawca w styczniu 2020 wycenił nieruchomość na 477,5 tys. zł. Nieruchomość została sprzedana za 668 tys zł.

Szczecin posiada plany miejscowe na obszarze 60% w granicach administracyjnych miasta, co lokuje miasto na trzecim miejscu w kraju po Krakowie i Gdańsku. Odejmując akwen jeziora Dąbie to udział 75% obszaru gminy objętego planami miejscowymi, co lokuje miasto na pierwszym miejscu w Polsce.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl