Prezydent Szczecina wycofał uchwały parkingowe

08:36

Prezydent Szczecina podjął decyzję o wycofaniu  z porządku obrad wtorkowej sesji rady miasta dwóch projektów uchwał:  zwiększającej Strefę Płatnego Parkowania i w sprawie płatnych placów parkingowych niestrzeżonych.

W wysłanym dziś do Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin Łukasza Tyszlera piśmie Prezydent Szczecina Piotr Krzystek napisał: „W związku z negatywną opinią Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska uprzejmie proszę o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 18 października br. następujących projektów uchwał:

– nr 210/16 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,

– nr 209/16 w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów parkingowych położonych poza drogami publicznymi.”

Źródło: Urząd Miasta Szczecin