Prawie 27 milionów złotych dotacji na program „Czysta Odra w Szczecinie”

14:11

Projekt ma na celu kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Szczecinie, a w szczególności poprawę jakości wody w rzece Odra oraz ochronę jej makrofauny.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie podpisał umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowany koszt realizacji tej części programu wyniesie ponad 62 mln złotych, z czego blisko 27 mln (26 557 234,46 zł) wynosi unijne dofinansowanie.

Umowę w siedzibie Narodowego Funduszu podpisali: Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Waldemar Gill –  Prezes Zarządu i Ryszard Wójcik – Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Inwestycja, która realizowana będzie na terenie miasta Szczecin i gminy Dobra – zakłada przebudowę i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę sieci wodociągowej, modernizację oczyszczalni ścieków Pomorzany oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Realizacja projektu ma się zakończyć do 31.12.2022 roku.

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.