Pracownik US otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w działalności naukowej

Podczas Gali Nauki Polskiej wręczono Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Za swoje osiągnięcia w tej dziedzinie został doceniony pracownik US – dr hab. inż. Paweł Ziemba.

W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało 122 wnioski o przyznanie nagród. Minister Edukacji i Nauki przyznał 66 nagród, a jedną z nich, w kategorii:  Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, otrzymał pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. inż. Paweł Ziemba z Instytutu Zarządzania.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało 45 osób, w tym 5 zespołów badawczych. Nagrody przyznano m.in. za:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w wyniku których zostały opracowane lub ulepszone nowe produkty, procesy lub usługi,
  • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych.

Tematyka badań naukowych, realizowanych przez dra hab. inż. Pawła Ziembę jest ściśle związana z pracami Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej działającej w Instytucie Zarządzania. Badania te dotyczą metod wielokryterialnego wspomagania decyzji znajdujących zastosowanie w inteligentnych systemach decyzyjnych na potrzeby szeroko rozumianego zarządzania, w tym – przede wszystkim – zrównoważonego zarządzania. Nagroda Ministra Edukacji i Nauki została przyznana za cykl 10 artykułów opublikowanych w latach 2020-2021 na temat rozwoju i zastosowań metod wielokryterialnych w problemach decyzyjnych zrównoważenia.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl