Poznaliśmy koncepcję rewitalizacji alei Wojska Polskiego

09:30

Po analizach ruchu drogowego, licznych konsultacjach i badaniach społecznych wybrano najbardziej optymalny wariant modernizacji alei Wojska Polskiego. Dwa jednokierunkowe pasy ruchu, zachowanie istniejącej liczby miejsc parkingowych i ograniczenie prędkości do 30 km/h to część zmian jakie pojawią się na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów.

Badania i analizy ruchu drogowego alei Wojska Polskiego prowadzono cały ubiegły rok. Na spotkaniach dotyczących rewitalizacji tej części Śródmieścia omawiano różne warianty rozwiązań opracowanych na zlecenie Miasta. W wyniku zebranych uwag oraz sugestii ze strony mieszkańców, stowarzyszeń, radnych i osób zaangażowanych w proces przemian Alei Wojska Polskiego opracowano koncepcję przebudowy alei. Przygotowany przez pion Architekta Miasta plan modernizacji alei zakłada rozwiązanie korzystne z punktu widzenia zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców.

Wojska Polskiego od dwóch lat wraca w różnych kontekstach związanych z planami rewitalizacji, odtworzenia rangi alei, która była przez kilkadziesiąt lat główną linią miasta – osią Śródmieścia – powiedział podczas dzisiejszej konferencji Piotr Mync, zastępca prezydenta miasta.

Nowy układ jezdni

Według wypracowanej koncepcji, aleja Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zgody do placu Szarych Szeregów będzie podzielona dwoma jednokierunkowymi pasami ruchu, z wydzieloną siedmiometrową przestrzenią między nimi,  na której znajdą się skośne miejsca parkingowe.  Dzięki takiemu rozwiązaniu uda się nie tylko zachować istniejącą ilość miejsc parkingowych, ale również uzyskać kilka dodatkowych.  Łącznie na alei będą mogły stanąć 202 samochody.

Na całym przebudowanym odcinku zostanie wprowadzona strefa ruchu uspokojonego tzw. strefa „30”. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na poruszanie się rowerzystom bez konieczności wyznaczania dodatkowej ścieżki dla rowerów.

Na planach wzdłuż alei rozmieszczono 12 tzw. punktów dostaw. Miejsca te zlokalizowano bezpośrednio przy zewnętrznej krawędzi jezdni.

wojska_2

Przebudowaną aleją pojadą autobusy hybrydowe

Miasto stara się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zakup 16. autobusów hybrydowych. To jedno z kolejnych działań wpisujących się w strategię miasta Floating Garden 2050 – ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom miasta.

Zakupione autobusy, miałyby spełniać ekologiczną normę Euro VI  i poruszać się głównie po Śródmieściu.  Zaletą układów hybrydowych jest niska emisja szkodliwych spalin i oszczędne zużycie paliwa.

Wśród preferowanych linii autobusowych, które zostaną wyposażone w hybrydy są linie 86 oraz 87.

Koncepcja przebudowy zakłada zlokalizowanie łącznie 6 przystanków komunikacji miejskiej w obu kierunkach ruchu, na modernizowanym odcinku alei. Natomiast w okolicach wlotu ul. Obrońców Stalingradu na Plac Zgody zaplanowany został postój dla taksówek.

Nowa aleja Wojska Polskiego ma być miejscem, zielonym i przyjaznym mieszkańcom. Dlatego w projekcie znalazły się zielone pasy oraz nowe nasadzenia ponad stu dwudziestu drzew.

Dwa nowe ronda

Rewitalizacja Wojska Polskiego zakłada również przebudowę istniejącego układu Placu Zgody. W tym miejscu powstanie rondo jednopasmowe. Podobne rozwiązanie będzie funkcjonowało w miejscu zetknięcia Wojska Polskiego z ulicą Jagiellońską. Brak sygnalizacji świetlnych w tych dwóch miejscach, znacznie poprawi przepustowość alei.

wojska_3

Współpraca nad rewitalizacją

Integralną częścią projektu rewitalizacji obszaru bezpośrednio związanego z Aleją Wojska Polskiego są również  działania prowadzone w przylegających kwartałach przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, a także wspólnoty oraz inwestorów prywatnych.

Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs

W tej chwili Miasto poszukuje partnera do przygotowania  i przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w rejonie alei Wojska Polskiego.

Jeszcze w tym roku konkurs zostanie ogłoszony, natomiast jego rozstrzygnięcie planowane jest na połowę 2017 roku. Zwycięski projekt będzie kontynuacją wypracowanych do tej pory założeń. Nowa wizja Wojska Polskiego będzie powstawała na bazie toczących się konsultacji społecznych i badań socjologicznych, które określą najważniejsze potrzeby tego obszaru.

Projekt dofinansowany ze środków ministerialnych

Na przygotowanie projektu rewitalizacji alei Wojska Polskiego miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 752 090,00 zł ze środków rządowych oraz unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Umowa dotacyjna, którą miasto podpisało z Ministerstwem Rozwoju w sierpniu br. była efektem wygranego przez Szczecin konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Spośród 250 projektów wybrano 20 laureatów, którzy otrzymali ww. dofinansowanie. Szczecińska propozycja zmian alei Wojska Polskiego zajęła 10. miejsce.

W ramach umowy podpisanej z ministerstwem, oprócz prac projektowych, przewidziane jest także finansowanie badań, ekspertyz, a także działań o charakterze społecznym – prowadzonych z mieszkańcami tego obszaru.

Działania nad rewitalizacją alei Wojska Polskiego, mają wytyczyć nowe standardy postępowania w przypadku rewitalizacji obszaru wymagającego działań kompleksowych  i utorować drogę do wprowadzenia zmian w sposób modelowy, nie tylko na terenie Szczecina, ale także innych gmin.

Szczegółową koncepcję rewitalizacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin