Powstanie nowy żłobek na ul. Pszczelnej

Miasto Szczecin planuje wybudowanie nowego żłobka na ulicy Pszczelnej, oferującego miejsca dla 288 dzieci. Prace nad programem funkcjonalnym są już zaawansowane. Wytyczne do opracowania koncepcji obiektu konsultowane były z przedstawicielami szczecińskiego środowiska architektów. 

Nowa placówka ma charakteryzować się nowoczesnym podejściem, wysokim standardem, funkcjonalnością oraz bezpieczeństwem, a innowacyjne rozwiązania mają przyczynić się do ograniczenia kosztów eksploatacji. Kompletny program funkcjonalno-użytkowy będzie gotowy na wiosnę, umożliwiając szybkie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj-wybuduj.

Układ funkcjonalny

Nowa placówka będzie podzielona na trzy bloki, z każdym blokiem przypisanym do jednej grupy wiekowej dzieci. Każdy blok będzie mógł pomieścić 96 dzieci z jednej grupy wiekowej (12-18 miesięcy, 18-24 miesiące i 24-36 miesięcy).

Każdy blok będzie posiadał osobne wejście, eliminując tym samym zagrożenia zdrowotne związane z kontaktem dzieci podczas infekcji, co staje się istotne w kontekście potencjalnych pandemii.

Obiekt będzie dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Nie będzie posiadał barier architektonicznych

Sale sensoryczne i place zabaw

Dla dzieci dostępna będzie sala sensoryczna, którą w razie potrzeby będzie można podzielić na dwie części, tworząc mniejszą salę SI oraz salę doświadczeń świata. W części zewnętrznej na poziomie parteru znajdują się dwa place zabaw dla najmłodszych dzieci. Starsze dzieci mają do dyspozycji bezpieczny taras zabaw na dachu o powierzchni około 600m2 porośnięty zielenią. Na każdym z placów zabaw zainstalowane zostaną zabawki odpowiednie dla danej grupy wiekowej.

Zagospodarowanie terenu i pozostałe funkcjonalności

Pełne zaplecze administracyjno-użytkowe, w tym pomieszczenia dla administracji, pomieszczenia techniczne, gabinet pielęgniarki i psychologa, kuchnia, oraz miejsca parkingowe, zapewnią funkcjonalność i wygodę korzystania z placówki. d strony ulicy Pszczelnej dostępnych będzie 8 miejsc parkingowych umożliwiających bezpieczne wyprowadzenie dziecka z samochodu bezpośrednio na chodnik.

W dążeniu do rozwiązań proekologicznych i redukcji kosztów eksploatacji, nowy żłobek zostanie wyposażony w zbiorniki na deszczówkę, panele fotowoltaiczne, dach ekstensywny, oprawy LED, ogrzewanie podłogowe, oraz nawierzchnie przepuszczalne na placach zabaw.

Budowa żłobka przy ulicy Pszczelnej jest współfinansowana z programu Maluch+ 2022-2029, a środki w wysokości 10 858 756 zł zostały już zabezpieczone w budżecie miasta. Planuje się, że prace nad programem funkcjonalno-użytkowym zakończą się wiosną 2024 roku, a nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Opieka żłobkowa w Szczecinie

W latach 2017-2023 liczba miejsc w placówkach opieki żłobkowej wzrosła o 82,7%. Z kolei w ramach programu Opieki MALUCH+ 2022-2029 zaplanowano utworzenie łącznie 513 miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym, które pozwolą zaspokoić realne potrzeby Miasta Szczecin w zakresie takiej opieki. Miejsca te zostaną zagospodarowane w ramach czterech żłobków (Pszczelna, Pokładowa, Getta Warszawskiego, Kostki Napierskiego) i czterech klubów dziecięcych (Wojska Polskiego, Włościańska, Chodkiewicza, Śląska).

żłobek na ul. Pszczelnej
Źródło: UM Szczecin
żłobek na ul. Pszczelnej
Źródło: UM Szczecin
żłobek na ul. Pszczelnej
Źródło: UM Szczecin
żłobek na ul. Pszczelnej
Źródło: UM Szczecin
żłobek na ul. Pszczelnej
Źródło: UM Szczecin
żłobek na ul. Pszczelnej
Źródło: UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl