Most Brdowski zostanie przejęty przez miasto

Po wielu rozmowach i spotkaniach Miasto przejmie Most Brdowski. Pod koniec listopada ustalono na piśmie warunki przekazania przeprawy łączącej Wyspę Ostrów Brdowski i Wyspę Gryfia z ul. Ludową w Szczecinie.

Połączenie drogowe zostanie przekazane Miastu w trybie darowizny przez spółkę Mars Most Brdowski. Przejęcie Most Brdowskiego przez Miasto wiąże się także z przejęciem wszelkich zobowiązań związanych z eksploatacją i utrzymaniem połączenia. To ważna informacja z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy prowadzą na wspomnianych wyspach swoje firmy. Zyskają oni gwarancję bezpiecznego, darmowego i stałego połączenia z lądową częścią Szczecina.

Przekazanie Mostu Brdowskiego jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w ustawie Prawo Budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Konieczne jest zatem przekazanie na rzecz Miasta szczegółowej dokumentacji technicznej. Dopiero po dopełnieniu niezbędnych formalności Most Brdowski zmieni właściciela.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl