Pogotowie zimowe dla osób w kryzysie bezdomności rusza 1 listopada

08:39
Pogotowie dla osób w kryzysie bezdomności
Zdjęcie ilustracyjne

Zima to zdecydowanie najtrudniejszy okres dla osób pozbawionych dachu nad głową.  Od 1 listopada zacznie funkcjonować  pogotowie dla osób w kryzysie bezdomności. Służby są już przygotowane do corocznych działań.

Z myślą o osobach bezdomnych, przygotowano 265 miejsc w schroniskach, 75 miejsc w noclegowniach i 17 miejsc w ogrzewalni.

Odbyła się już coroczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych, podczas której omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W okresie Pogotowia Zimowego realizowane są wspólne wyjazdy służb oraz pracowników MOPR podczas których odwiedzane są miejsca przebywania osób bezdomnych. Sprawdzane są przede wszystkim opuszczone działki, pustostany, zamknięte i niezamieszkałe budynki.

Placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności

Schroniska:

Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby w kryzysie bezdomności mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny jeśli dana osoba posiada swoje dochody.

– Schronisko „Feniks”, ul. Zamknięta 5, – 50 miejsc

– Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police – 40 miejsc

– Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Strzałowska 24; – 25 miejsc

– Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi „Caritas”, ul. Piaseczna 4 ; – 45 miejsc

– Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu); – 105 miejsc

Noclegownie

To miejsca, w którym osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie na noc. Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek. W celu skorzystania ze schronienia nie jest konieczne posiadanie skierowania lub wydanie decyzji administracyjnej.

Noclegownie:

– „Stowarzyszenie Feniks”, ul. Zamknięta 5 – 45 miejsc,

– „Caritas”:

tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12, Police – 10 miejsc

Racibora 62 – 15 miejsc.

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.

  • Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, J. H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin – 17 miejsc

Inne rodzaje wsparcia:

Łaźnia

Punkt socjalny dla osób, które chciałyby skorzystać łaźni prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z pomocy konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.

Punkt Socjalny Polskiego Czerwonego Krzyża

  • Wojska Polskiego 63, SzczecinMożliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)

Ogrzewalnia – Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

  • J.H. Dąbrowskiego 22-23, tel. 91 48 36 923

Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych

Stowarzyszenie Feniks udziela wsparcia medycznego dla osób w kryzysie bezdomności, dla mieszkańcom schronisk oraz innym osobom skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.

Stowarzyszenie Feniks, Zamknięta 5, Szczecin

Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia

Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej

Punkty pomocowe w schroniskach:

tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police  – tel. 91 421 69 98, 12

Strzałowska 24 – tel. 91 421 49 21

Piaseczna 4 – tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Punkt Pomocy, Robotnicza 9U/1 Tel.: 797 318 277

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK

Wojska Polskiego 63, 91 433 73 02, fax. 91 433 46 55

/Źródło: UM Szczecin/