Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych w Szczecinie

Od 1 listopada 2022 roku działać będzie pogotowie dla osób bezdomnych. Zima to zdecydowanie najtrudniejszy okres dla osób bez dachu nad głową. Służby są przygotowane do działania. Dla osób bezdomnych przygotowano 297 miejsc w schroniskach, 95 w noclegowniach i 17 w ogrzewalni.

Spotkanie służb i instytucji

Już po odprawie wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują w czasie Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Podczas spotkania omówione zostały procedury i zakres współpracy w czasie Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Placówki zapewniające wsparcie dla osób bezdomnych

Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby bezdomne otrzymają posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania. Dostęp do pralni i suszarni ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w otrzymaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny.

Lista schronisk

 • Schronisko „Feniks”, ul. Zamknięta 5, – 80 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Nehringa 14; – 55 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Strzałowska 24; – 27 miejsc
 • Schronisko dla Kobiet „Caritas”, ul. Piaseczna 4 ; – 45 miejsc
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, ul. Hryniewieckiego 9; – 105 miejsc

Noclegownie I OGRZEWALNIE

Noclegownia to miejsce, w którym osoby bezdomne mogą schronić się na noc. Są czynne w godzinach od 18 do 8 rano. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek. Aby skorzystać z noclegowni, nie jest konieczne posiadanie skierowania lub wydanie decyzji administracyjnej.

 • Stowarzyszenie Feniks, ul. Zamknięta 5 – 55 miejsc,
 • „Caritas”, ul. Nehringa 14 – 40 miejsc.

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Dostępnych w niej jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się.

 • Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin)

 • Ogrzewalnia – Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień J.H Dąbrowskiego 22-23 tel. na dyżurkę: 501 029 510 (całą dobę)

  Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych jest również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)

Łaźnie

Punkt socjalny dla osób bezdomnych które nie posiadają dostępu do bieżącej wody znajduje się w budynku: Polskiego Czerwonego Krzyża Al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie.

Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych

Punkt prowadzi Stowarzyszenie Feniks. Jest zaopatrzony w podstawowe materiały medyczne i opatrunkowe.

Stowarzyszenie Feniks, ul. Zamknięta 5, Szczecin

Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia

Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą dostać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:

 • Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej, Matki Teresy z Kalkuty 5, tel. (91) 487 49 05 tel./fax 91 487 33 24,    szczecin@caritas.pl
 • Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki PKPS, Jagiellońska 18/2, tel: (91) 433 45 04
 • Punkt Pomocy PKPS ul. Robotnicza 9U/1   Tel.: 797-318-277
 • Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK, Al. Wojska Polskiego 63, tel. (91) 433 73 02, fax. 91 433 46 55,  szczecin.sekretariat@pck.org.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl