Podsumowanie 2018 roku w Szczecinie w liczbach

W ubiegłym roku w Szczecinie działo się naprawdę dużo, a najlepiej pokazują to liczby zebrane przez szczeciński magistrat.

W 2018 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Szczecinie było 373 761 osób. Urodziło się 6204 dzieci. Najczęściej wybieranym imieniem dla dziewczynek było Hanna – takie imię dostały 132 dziewczynki. Wśród rodziców chłopców natomiast, największą popularnością cieszyło się imię Jakub – to imię otrzymało 107 chłopczyków. W zeszłym roku w naszym mieście zawarto również 2320 związków małżeńskich. Sporą popularnością cieszyło się zawieranie związków małżeńskich poza szczecińskim Urzędem Stanu Cywilnego. Z takiej możliwości skorzystało aż 150 par. Jednocześnie w 2018 roku pożegnaliśmy na zawsze 5950 mieszkańców Szczecina.

W 2018 roku w naszym mieście zarejestrowanych było aż 297 909 samochodów, z czego 32 314 zarejestrowano tylko i wyłącznie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo, miejscy urzędnicy wydali 48 236 dowodów rejestracyjnych oraz zamówili 10 141 sztuk praw jazdy, z czego udało się wydać 9893 sztuk tego dokumentu. Pracownicy Biura Obsługi interesantów szczecińskiego magistratu wydali również 49 320 dowodów osobistych. Złożono także 3952 wniosków o wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wśród mieszkańców Szczecina sporym zainteresowaniem cieszyły się Szczecińskie Karty Rodzinne oraz Szczecińskie Karty Seniora. W 2018 roku wydano 4867 SKR oraz 2812 SKS. Dodatkowo mieszkańcy stolicy Pomorza Zachodniego wnioskowali również o wydanie Karty Dużej Rodziny (wydano 105 sztuk tego dokumentu).

W 2018 roku po raz pierwszy szczecinianie mogli skorzystać z nowego świadczenia pn. „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”. W pilotażowej edycji projektu w trakcie I tury jego trwania wydano 344 świadczenia, zaś w II 479.

Miniony rok to także pierwszy etap wprowadzania rządowej reformy systemu oświaty. 1 września 2018 naukę w szczecińskich szkołach (bez szkół specjalnych) rozpoczęło 39 609 uczniów – 25 328 w szkołach podstawowych; 3 064 w szkołach gimnazjalnych; 11 217 w szkołach ponadgimnazjalnych. Dodatkowo tego samego dnia do 102 placówek wychowania przedszkolnego poszło 11 229 młodych mieszkańców naszego miasta – 7 631 w przedszkolach i 3 598 w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Jedną z ciekawszych nowości, która pojawiła się w 2018 roku w Szczecinie była charytatywna Galeria „Szpargałek”. Przez 20 edycji funkcjonowania lubianego przez szczecinian (i nie tylko!) Szpargałka udało się uzbierać i przekazać potrzebującym organizacjom aż 63 723 zł.

Podczas sezonu letniego 2018 (od 15 czerwca do końca sierpnia) kąpieliska w Dąbiu, na Dziewokliczu oraz na Głębokim odwiedziło łącznie 114 425 osób. Rok wcześniej było o 15 tysięcy plażowiczów mniej. Ogromną popularnością w tym okresie cieszyła się również „Szczecińska Majorka” czyli kąpielisko Arkonka. Od czerwca do września 2018 r. przyszło na nią ok. 210 000 osób! Warto podkreślić, że rok temu z jej usług skorzystało 107 000 plażowiczów.

Miniony rok w Szczecinie to także 15 sesji Rady Miasta VII kadencji oraz dwie sesje nowo wybranej w październiku 2018 Rady Miasta VIII kadencji. 31 radnych podjęło łącznie 326 uchwał (w obu wspomnianych wyżej kadencjach). Dodatkowo w 2018 roku radni VII kadencji zajęli 1 stanowisko (w sprawie rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r.) oraz zadali łącznie 522 zapytania i interpelacje. Natomiast radni wybrani na VIII kadencję Rady Miasta Szczecin przez 2 miesiące urzędowania w 2018 roku złożyli łącznie 88 zapytań i interpelacji. Dodatkowo w 2018 roku wydano 541 zarządzeń Prezydenta Miasta Szczecin.

Szczeciński 2018 rok był także pełen różnorodnych wydarzeń. 316 z nich zostało objętych Mecenatem Miasta lub Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin. Dodatkowo organizatorzy rozmaitych wydarzeń 438 razy zwracali się do Urzędu Miasta Szczecin z wnioskiem o udzielenie licencji na używanie znaków Gminy Miasta Szczecin. Jedną z największych plenerowych imprez, były Dni Morza, przez które przewinęło się ponad 200 000 osób.

Swoistym podsumowaniem 2018 roku w Szczecinie była miejska impreza sylwestrowa, którą umilały występy uczestników programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tej nocy na szczecińskich Jasnych Błoniach bawiło się ok. 12-15 tys. uczestników. Po nocnych szaleństwach przyszedł czas na posprzątanie szczecińskich ulic. Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z pasa drogowego zebrano łącznie ok. 3,5 ton „wspomnień o sylwestrowej nocy”, czyli odpadów po zużytych przez mieszkańców materiałach pirotechnicznych.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl